Algemeen

Vrijheid in Christus en de (vrije) wil

vrije wil

 

God is onveranderd en zijn is wet eeuwig. Daarmee wil ik deze afsluitende blog over dit onderwerp starten. Het is een statement waar ik volledig achtersta, maar wat niet eenzijdig is op te vatten. Ik hoorde eens iemand zeggen dat God niet is veranderd en daarom zijn wet ook niet, Hij heeft er tenslotte geen andere kijk op gekregen. Maar het is anders: God is niet veranderd, maar de mens.

Liefde vervult de gehele wet

Liefdewet

Tijdens het kijken van een TV-serie moest ik opeens aan het onderwerp van deze blog denken. De serie gaat over een corrupte en immorele stad. In die stad is de hoofdpersoon als detective komen werken. En deze detective is door één ding meer gedreven dan al het andere: het goede te doen en morele keuzes te maken. En daarmee komt de hele stad in de problemen – aan beide kanten van de wet – omdat goed en slecht in deze stad in elkaar zijn overgelopen. De wet laat wel zien wat slecht is en wijst in de goede richting, maar lost het probleem niet op

Jezus en de wet van Mozes

Mensen werden nooit gered op basis van de wet maar op basis van hun geloof. Alle mensen, Joden en heidenen, voor en na Christus, zijn dan ook gered op basis van hun geloof en door het offer van Jezus. Tweede blog in deze (mini)serie over de wet.

Het doel van de wet

Schermafbeelding 2016-04-05 om 20.27.32

De wet is vervuld en we zijn volledig vrij‘, zegt de één. ‘God is niet veranderd, dus zijn wet ook niet‘, zegt de ander. Binnen het christendom bestaan er verschillende visies¹ op het al dan niet houden van ‘de wet‘ en de mate waarin de consequenties ervan worden doorgetrokken. En vaak worden er vanuit beide kampen ferme uitspraken gedaan. Van de christen die zegt dat hij alles mag doen wat ‘God verboden heeft’, al is het niet altijd nuttig, tot aan de gelovige die denkt als Joods staatsburger verder door het leven te moeten. Hoe ik zelf aankijk tegen de vraag in hoeverre we vrij zijn (in Christus) of nog gebonden zijn aan wetten wil ik hier eens op een rijtje zetten (en ja, dit is een valse tegenstelling. Maar dat vertel ik later in deze blogserie over de wet pas).

Een vraag over nog zoveel onbeantwoorde vragen

Bij tijd en wijle kritisch kijken naar de eigen overtuigingen is altijd goed: het brengt je tot een diepere en echtere betekenis van de overtuigingen die blijven, en het brengt overtuigingen die onvoldoende grond blijken te hebben aan het licht. Ik wilde wel dat meer christenen vaker vraagtekens zetten achter de eigen overtuigingen en dogma's. Het is echter mogelijk de verkeerde vragen stellen.

De Hoogst Aparte

Vaak heb ik horen zeggen dat heilig zijn zou betekenen dat je 'apart gezet' bent. Het vereist nog enige woordstudie om vast te stellen of dit juist is, maar in die zin is het meest heilige - God zelf - het hoogst aparte.

Sneeuw

Lang, lang geleden, toen ik nog jong was, stond er bij ons thuis vaak een elpee aan van Elly en Rikkert, met daarop de tekst: "Al waren je zonden als scharlaken, wit als de sneeuw zal ik ze maken...". Nu deze tekst in mijn hoofd bleef hangen dacht ik er verder over na.

Gebroken Licht

Ik hou ervan om Jezus te ontdekken in de gewone dingen van het leven, daar zie ik dan in dat hij er altijd is, dat het niet om mij gaat, maar om hem. Ik dacht na en ontdekte Jezus in de regenboog.