Seksualiteit

De invloed van porno (1/5)

Kijkwijzer_erotiekSeks is iets moois en gezonds. Ik denk dat de meeste mensen het daar wel over eens zijn. Vanuit een Bijbelse visie is seks passend en goed binnen een huwelijk. Het geeft verdieping en verbondenheid. Het maakt 2 mensen tot 1. Het leidt tot nageslacht waardoor geliefden ook in hun kinderen (bloedlijn) onlosmakelijk verbonden raken. En het is bovenal een praktische uiting van de liefde voor elkaar.
En hoewel de meeste christenen zullen bevestigen dat seks binnen een huwelijk hoort plaats te vinden blijkt er iets aan de hand te zijn. Veel mannen (maar ook vrouwen) kijken naar porno en komen hier moeilijk vanaf.1 In dit artikel wil ik ingaan op de verslavende effecten van het kijken naar porno.2

Omgaan met verleiding

Aanbevolen boek

Op de vraag ‘kijken alle mannen naar porno?’ kan ik een kort antwoord geven: Nee. Maar toch durf ik wel te stellen dat hoegenaamd alle mannen in hun leven te maken hebben gehad met een kortere of langere periode van het bekijken van pornografisch materiaal.3
Wat ik in dit artikel graag wil beschrijven is de weg er weer uit. Dit geldt dus met name voor diegene die moeite hebben om een doorgaande zonde te overwinnen. Je zult zien dat dit artikel in essentie over de gebondenheid met seksualiteit/porno gaat, maar ook breder te trekken is dan dat.4 Het zal gaan over het gebonden zijn aan zonde en een zondige levenstijl en hoe hiervan bevrijd te worden. Want onze God maakt waarlijk vrij… toch?5

De Bijbel maakt duidelijk dat iedereen zondig is (1 Joh.2:4). Jezus stelt het zelf ook scherp door te zeggen: “Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.” (Mat. 5:27-28). Daarmee is het overduidelijk dat niemand zich boven de ander hoeft te verheffen.
En zegt Jezus ook niet ‘Wie zonder zonde is werpen de eerste steen’ (Joh. 8:7)? Maar direct daarna toch ook in vers 11: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’

Dit artikel gaat niet over het oordeel, maar over een aansporen tot een leven met Hem, een Geest vervuld leven en een verwijdering van een levenstijl van (aanhoudende) zonde.

eenzaamWij kunnen soms samen met Paulus de vraag stellen (Rom.7): Waarom doen we niet wat we willen, maar juist wat we niet willen? Het antwoord staat in Romeinen 8. En het is ook een helder antwoord: Je hebt Gods Geest nodig. Wil je een door de Geest vervuld leven? Of blijft de zonde aantrekkelijker dan Jezus daadwerkelijk te volgen? Mag ik je uit dagen af te stappen van het bakken van zandtaartjes, om te beginnen aan werkelijk vullend Voedsel?6 Tegelijkertijd is het reëel om de kosten te berekenen. Want Jezus volgen kost je wat (Luc. 14:28-32), maar je zult er rust vinden want Zijn juk is zacht en de last is licht! (Mat.11:28)