Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Erwin de Ruiter

"Ένας άνθρωπος προσπαθεί να εκφραστεί με βιβλία, ένας άλλος με μπότες- και οι δύο είναι πιθανό να αποτύχουν". - G.K. Chesterton

Γιατί δεν εμβολιάζομαι (ακόμα)

Van de vaccins zijn de lange termijn effecten nog onbekend, zijn ze onnodig voor het grootste deel van de bevolking, is de werking bij mutaties nog onvoldoende bekend (en werkt deze mogelijk in de hand) en zal vaccinatie periodiek herhaald dienen te worden. De maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk, terwijl de huidige massa-vaccinatie onverstandig, onnodig en experimenteel is.

elΕλληνικά