Blaise Pascal

De zoekende mens

Mijn plaats

Een blog naar aanleiding van ‘Gedachten’ (Pensées) van Blaise Pascal

> Deze blog te langdradig? Check de korte versie hier

De mens, een onderzoekend wezen. Onderzoekend naar de wereld om hem heen, naar hemzelf. Naar wat hij is en waar hij uit bestaat. Op zoek naar verbanden, mogelijkheden en oorzaak. ‘Wij zoeken nooit de dingen, maar het zoeken van de dingen’. Het wendt de gedachten af. Maar de mens blijft op zoek. Zoekend naar een vaste grond, ‘Wij branden van verlangen vaste grond onder de voeten te krijgen, een laatste stevige grondslag om er een toren op te bouwen, die zich oneindig hoog verheft, maar heel ons fundament kraakt in zijn voegen en de aarde opent zich tot afgronden.’