Schepping

Trouw aan de aarde

Een bijdrage van: Wolter Huttinga

Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van een lezing over ‘vreemdelingschap’ (2004): vreemdelingschap heeft natuurlijk alleen maar echt wat te betekenen als je ook werkelijk thuis gevoeld hebt op aarde. In dit artikel is gezocht naar een mogelijkheid om trouw te zijn aan de aarde, om recht te doen aan het feit dat wij mensen van de aarde zijn.

Wat is de mens dat U aan hem denkt

De aarde en de mens, gebonden aan de wetten der natuur, zo verschillend gevormd. Verschillen niet ontstaan ondanks, maar in haar wil. Heer, onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig U bent! - Een blog verweven met Psalm 8