Site pictogram Zin Vol Zin

Iets ergens gevonden / Iets ergens kwijt

Iemand deed onderzoek
Onderzocht ergens
Ergens vond hij iets
Iets van groot belang
Belangrijke data
Dateerde eerder denken
Denken bracht conclusies
Conclusies werden feiten
Feiten nieuwe Waarheid
Waarheid onverbiddelijk
Onverbiddelijk verlies
Verloren waarden
Waarde ongedacht
Denkt er niet aan
Aangezien zijn feiten
Feitelijk ideaal zijn
Zijn eerste vondst
Als vondeling ontdekt
Ontdekt hij anderen
Anderen als hij

Alhoewel ik wetenschapsbeoefening hoog heb staan, zie ik het als een middel, een gereedschap. Het geeft geen verklaring van de werkelijkheid (sciëntisme), maar helpt een deel van de werkelijkheid verklaren. Deze tekst richt zich dan ook als kritiek op een positivistische wetenschapsbeoefening die data als objectief – anders dan als construct – ziet. Dit wordt ook zichtbaar in de geconstrueerde werkelijkheid van wetenschappelijke modellen ten overstaande van de vaak (sterk) afwijkende realiteit. Ook richt het zich op een wetenschap die zich ziet als geïsoleerde – waardevrije kennisbron. De wetenschapsbeoefening is echter bijzonder specialistisch en fractioneel. Het staat niet op zichzelf en bouwt op anderen voort. Het zijn niet enkel feiten, maar ook waarden die meespelen bij getrokken conclusies. De wereld is complex en vereist multidisciplinaire, vakoverstijgende kritische beschouwing. Waar geen kritiek mag zijn, raakt kennis geïsoleerd, worden waarden buitenspel gezet en wordt wetenschap een contextloze ideële aangelegenheid waaraan de politiek haar deel heeft. En dan heb ik de verschillende belangen, lobby en financiering nog buiten beschouwing gelaten die bij de totstandkoming van onderzoeken een rol speelt. Let op: ik zeg niet bij de totstandkoming van de resultaten van een onderzoek. Alhoewel ook daar in het verleden talloze voorbeelden van te vinden zijn. Kortom: wetenschap heeft zijn nut, maar ook zijn plaats.

Mobiele versie afsluiten