Ga naar de inhoud
Home » Alle berichten » Blog » Zin Vol Zin - Blog

Zin Vol Zin – Blog

Waarom zijn we hier?

Ieder mens kent verleiding in zijn leven. En ja, ieder mens heeft op zijn manier daar een worsteling mee. Hoe mooi zou het zijn om te leren hoe hier beter mee om te gaan?

Waarom je diepste verlangens bewijzen dat God echt is! (Video)

Ben je ooit gestopt om je af te vragen waarom we allemaal diep van binnen iets meer willen in het leven? Of waarom vragen als ‘Wat is het doel van het leven?’ of ‘Is er leven na de dood?’ ons zo bezighouden? In deze video duiken we in het ‘Verlangen Argument’, een verbazingwekkend idee dat suggereert dat onze diepste wensen en vragen eigenlijk bewijzen dat God echt is!

De verborgen God

God is zo groot, dat als hij zich niet zou verbergen, je hem niet kunt vermijden. Hij verbergt zich, zodat wij ons kunnen verstoppen. Als God zich niet zou verbergen, dan zou hij onontkoombaar zijn. Maar God heeft het zo gewild dat we Hem zoeken, niet tot Hem veroordeeld zijn.

‘Wilt U…’ – bidden

Tijdens een pastoraal gesprek werd mij de vraag gesteld wat de impact is van het gebruiken van ‘wilt u’ tijdens het gebed. Tenslotte wil God het wel. God is goed, wil het goede, deelt van het goede. Aan zijn kant zit het wel snor. Het is onze kant die vertroebeld is. De wereld is corrupt en gebroken. Zelfs als Hij schenkt is het nog maar de vraag of wij het kunnen ontvangen. Toch?

Vaderschap

Dit blog is gewijd aan het delen van inzichten en inspiratie over het belang van vaderschap, de uitdagingen waarmee vaders te maken krijgen en de rol van geloof en christelijke waarden in de opvoeding van kinderen. Ontdek hoe vaders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen, en hoe zij hun geloof kunnen integreren in hun rol als opvoeder. Lees over de bijzondere relatie tussen vaders en kinderen en de verantwoordelijkheden en vreugden die gepaard gaan met het ouderschap. Hier vind je ondersteuning en bemoediging voor vaders die streven naar een liefdevol, betrokken en christelijk vaderschap.

Leven in tijd

Nu te leven, in het moment, wetend dat de op zichzelf staande momenten niet op zichzelf staan, relativeert en verdiept tegelijkertijd.

Waarom ik me (nog) niet laat vaccineren

Van de vaccins zijn de lange termijn effecten nog onbekend, zijn ze onnodig voor het grootste deel van de bevolking, is de werking bij mutaties nog onvoldoende bekend (en werkt deze mogelijk in de hand) en zal vaccinatie periodiek herhaald dienen te worden. De maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk, terwijl de huidige massa-vaccinatie onverstandig, onnodig en experimenteel is.

Kindertesten en sociale uitsluiting (1 / aanleiding)

Dit blog biedt een kritische kijk op Coronatesten bij kinderen en de mogelijke gevolgen van sociale uitsluiting, gezien vanuit een christelijk perspectief. Ontdek de ethische overwegingen en gevolgen van testen bij kinderen en de impact op hun welzijn, onderwijs en sociale cohesie. Lees over de rol van geloof en gezondheid bij het nemen van beslissingen over gezondheidsmaatregelen en de verantwoordelijkheid van de samenleving om voor haar jongste leden te zorgen. Deze pagina beoogt een open en doordacht gesprek over dit belangrijke onderwerp te bevorderen.

Kindertesten en sociale uitsluiting (2 / de kern)

In dit vervolg op deel 1 verkennen we verder de ethische kwesties rond kindertesten en sociale uitsluiting vanuit een christelijk perspectief. Duik dieper in de discussie over de gevolgen van testen bij kinderen, de impact op hun welzijn, onderwijs en sociale cohesie, en de verantwoordelijkheid van ouders en de samenleving. Overweeg de rol van geloof en gezondheid bij het nemen van beslissingen over gezondheidsmaatregelen en hoe we kunnen werken aan een zorgzame en inclusieve samenleving. Deze pagina beoogt een open en doordacht gesprek te bevorderen en biedt inzichten voor een beter begrip van dit belangrijke onderwerp.

Kindertesten en sociale uitsluiting (3 / verdieping)

Dit afsluitende deel (3) biedt een diepgaande analyse van kindertesten en sociale uitsluiting, met nadruk op de ethische en morele aspecten vanuit een christelijk perspectief. Ontdek de complexiteit van dit onderwerp en de vele factoren die bijdragen aan de beslissingen rond kindertesten, zoals gezondheidsmaatregelen, onderwijs en de rol van ouders en de samenleving. Overweeg de gevolgen van sociale uitsluiting op kinderwelzijn en sociale cohesie, en de verantwoordelijkheid die we hebben om een inclusieve en zorgzame samenleving te creëren. Deze pagina beoogt een open en doordacht gesprek te bevorderen en biedt inzichten voor een beter begrip van dit belangrijke onderwerp.

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.