Zin Vol Zin – Blog

De zoekende mens

Mijn plaats

Een blog naar aanleiding van ‘Gedachten’ (Pensées) van Blaise Pascal

> Deze blog te langdradig? Check de korte versie hier

De mens, een onderzoekend wezen. Onderzoekend naar de wereld om hem heen, naar hemzelf. Naar wat hij is en waar hij uit bestaat. Op zoek naar verbanden, mogelijkheden en oorzaak. ‘Wij zoeken nooit de dingen, maar het zoeken van de dingen’. Het wendt de gedachten af. Maar de mens blijft op zoek. Zoekend naar een vaste grond, ‘Wij branden van verlangen vaste grond onder de voeten te krijgen, een laatste stevige grondslag om er een toren op te bouwen, die zich oneindig hoog verheft, maar heel ons fundament kraakt in zijn voegen en de aarde opent zich tot afgronden.’ 

Thuis en gelukkig zijn

Als mens hebben we de morele verplichting de medemens in nood te helpen, volgelingen van Jezus voorop. Het veilige 'behouden wat we hebben' past niet bij de uitdagende levensvisie van Jezus. Het vraagstuk is niet of we helpen en ook niet hoeveel hulp ingezet kan worden, maar hoe we er maximaal voor onze medemens kunnen zijn.

Wetenschap en geloof

Over de verhouding tussen wetenschap en geloof is er tegenwoordig veel onduidelijkheid. Velen menen dat wetenschap religie overbodig heeft gemaakt. De gedachte is dat religie een voorstadium was van een voorwetenschappelijke manier om met de wereld om te gaan.