Kindertesten en sociale uitsluiting (1 / aanleiding)

 

Steun ons Klik hier

Hoe en waar te beginnen? Ik was eigenlijk helemaal niet van plan te gaan bloggen over Corona. Of beter; over de vrijheidsbeperkende (overheids)maatregelen. Toch voel ik mij op dit moment genoodzaakt omdat het nu niet alleen mij, maar ook de veiligheid en gezondheid van mijn gezin raakt.

Lees hier alle delen: Kindertesten en sociale uitsluiting

Natuurlijk; al veel eerder hadden de maatregelen een grote sociale-, emotionele-, psychische- en economische impact. Velen zullen het voelen in de portemonnaie, bij de afwezigheid bij een sterfbed of begrafenis. Of kleiner, maar ook belangrijk; de gemiste kinderfeestjes, een sociaal beperkte kraamtijd, een aanraking.

Toch deden de tijdelijkheid van de maatregelen en de in het vooruitzicht gestelde terugkeer van verworven vrijheden mij besluiten het bloggen te laten. De meer extreme visies; zowel van voorstanders van maatregelen als de tegenstanders, deden mij besluiten niet al te uitgesproken te zijn. Niet in de laatste plaats omdat ik meen dat er nuance nodig is vanwege een groot en divers krachtenveld en er ook tegengestelde professionele meningen bestaan welke de zaak vanuit verschillende hoek belichten. Er is naast Corona namelijk ook grote psychische nood, er zijn enorme wachtlijsten in de GGZ en de jeugdhulp zit volledig op slot. Het huiselijk geweld neemt toe. Maar er zijn ook filosofische, theologische en ethische bezwaren tegen een medicalisering van de maatschappelijke tendensen, tegen een maakbaarheidsfilosofie en angstcultuur op basis van lichamelijke gezondheid.

Eerder hebben wij onze bezwaren dan ook in minnelijkheid proberen aan te geven. Bijvoorbeeld door deze – van andere geleende en door ons aangevulde – brief naar school te sturen. Hierop hebben wij een prettige reactie gekregen dat onze mening hier en daar weliswaar verschilt, maar we gelijk denken over de zorg aan kinderen waar het ook de sociaal-emotionele kant betreft.

Maar nu staan we voor het in de brief aangekondigde en onvermijdelijke dilemma: een positief getest kind in de klas. En daarmee opgelegde quarantaine, het verzoek te gaan testen óf het kind 5 dagen langer thuis te houden zonder lessen (maar met huiswerk en dagplanning). Inclusief de bijbehorende sociale isolatie en uitsluiting: niet meer in de klas/school mogen, niet met kinderen afspreken, niet de straat op, afspraken afzeggen voor muziekles, tandarts, ziekenhuis.

En het perspectief? Dat dit nog een paar keer kan voorvallen dit jaar en er bij wederom positieve testen van klasgenoten het jaar thuis uitgezeten kan worden. Daarnaast heeft de basisschool besloten de school te gebruiken als testlocatie voor de GGD, ‘voor de hele klas’. Maar er is ‘keuzevrijheid’ tot testen.

Boeken | Uitgeverij Stad op een Berg

Na onze inhoudelijke (ethische) bezwaren gehoord te hebben volgt het antwoord: ‘we hanteren de richtlijnen van hogerhand en maken weloverwogen keuzes in het gezamenlijk belang. We kunnen niet iedereen 100% tevreden houden.’ En hier ontvouwt zich dan ook de werkelijke aanleiding van dit blog. Het is geen pappen en nathouden wat wij verzoeken; wij hebben daadwerkelijke bezwaren en zwaarwegende argumenten!

Het schijven over nut en noodzaak van PCR-testen, de realiteit van Corona maar ook de broodnodige nuancering hierover, laat ik voor wat het is. Daar hebben anderen veelvuldig (en veel beter dan ik zou kunnen) over geschreven en gesproken. Denk aan de soms filosofische afleveringen van De nieuwe wereld, de inzichten van het artsencollectief of juridische blik vanuit Stichting Corona Onderzoek. Er zijn ook (kranten)artikelen geschreven door diverse wetenschappers met een kritische blik. Bijvoorbeeld deze met betrekking tot vaccinatie.

Nu, voordat ik verder ga (in deel II), een disclaimer. Want mensen stoppen je graag en snel in een hokje; ik doe het zelf ook. Want er zijn ‘natuurlijk’ wappies en schapen, maar wat we met dit soort blaming, shaming and naming vooral bereiken is grotere afstand creëren tussen diverse mensen, meningen en standpunten. En ik ben niet op zoek naar polarisatie. Ik zoek liever verbinding zodat we gezamenlijk kunnen staan voor wat werkelijk belangrijk is.

Disclaimer: Corona bestaat en kan gevaarlijk zijn. Vaccineren kan (heel) nuttig zijn. Medisch testen is soms nodig.

Volgend blog lezen uit deze serie >

nv-author-image

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

Geef een reactie