Ga naar de inhoud
Home » Alle berichten » Blog » Waarom ik me (nog steeds) niet laat vaccineren

Waarom ik me (nog steeds) niet laat vaccineren

Steun ons Klik hier

Ziek worden door het coronavirus kan een ernstig ziekteverloop tot gevolg hebben en zelfs tot de dood leiden. Uit diverse onderzoeken blijkt de effectiviteit van vaccins bij het voorkomen van ernstig ziek worden en wordt opname in het ziekenhuis grotendeels voorkomen. Waarom zou je je dus niet laten vaccineren?

Het antwoord is even helder als eenduidig:

Al dan niet vaccineren is een persoonlijke medische afweging

Dit artikel is een vervolg op Waarom ik me (nog) niet laat vaccineren

Het is een persoonlijke medische keuze en je dient dan ook goed geïnformeerd te zijn alvorens je te laten vaccineren. Het is moeilijk te begrijpen wat de reden is dat dit zo slecht wordt verstaan door een meerderheid van medeburgers, media, medici en beleidsmakers. De morele chantage en groepsdruk tot vaccineren is enorm, terwijl de groepsimmuniteit is losgelaten en we inmiddels accepteren dat het virus onder ons blijft. Waarom dan die druk op vaccineren? Het gebruikte narratief (verhaal) vanuit overheid en media blijkt bijzonder eenzijdig.

Hieronder daarom de redenen waarom ik me – in mijn geval – (nog steeds) niet laat vaccineren:

1. Je doet het voor jezelf

Na het steeds verder opschroeven van de gewenste vaccinatiegraad blijkt dat groepsimmuniteit kan worden losgelaten. Omdat het coronavirus niet zal verdwijnen, heeft massavaccinatie om die reden geen zin (meer). Naast dat volledige vaccinatie van de totale wereldbevolking niet haalbaar is, het betreft tenslotte een pandemie, werkt het óók niet omdat de vaccins niet voor volledig 100% beschermen. Dus zelfs bij een 100% vaccinatiegraad wereldwijd blijft het virus bestaan, worden mensen ziek en blijven besmettingen volgen. Wel kan door middel van vaccineren ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden worden teruggedrongen. En dat doe je dus voor jezelf. Daarmee vervalt hét argument voor massavaccinatie.

Overigens blijven dus ook gevaccineerde mensen (in mindere mate net zo) ‘besmettelijk’ (besmettelijk is een lelijk woord om aan te geven dat het virus nog steeds doorgegeven kan worden). Dus ook de redenering dat je alleen mag werken (bijvoorbeeld in de zorg) als je bent gevaccineerd is niet steekhoudend en werkt zelfs contraproductief; we hebben ons zorgpersoneel keihard nodig. Iedereen. En daarmee stuiten we op iets wat al eerder is besproken: heb je klachten? blijf dan thuis. Net zoals bij griep. Gezonde mensen hoeven niet gevaccineerd te zijn om als gezond te worden aangezien. Daarnaast is de verwachting dat een groot deel van de bevolking ook al natuurlijke immuniteit heeft, en zodoende ook beschermd is. Juist: beschermd is; en dus niet: bescherming geeft. Want al kan virusoverdracht bij een bepaalde groep (met verminderde immuunreactie) gevaarlijkER zijn, dit kan zowel door gevaccineerde als ongevaccineerde mensen worden overgebracht.

2. Risico’s van het coronavirus

Omdat vaccinatie een persoonlijke afweging is zul je een persoonlijke risico-afweging moeten maken. In het algemeen zou je kunnen stellen dat hoe jonger en gezonder je bent, hoe kleiner de kans op ernstige ziekte. Zoals eerder geschreven is de statistische kans op ernstige ziekte met mijn leeftijd en omstandigheden 0.034% en de kans op overlijden 0.0016%. Qua omstandigheden doel ik dan naast eventuele onderliggende ziekte en leefomstandigheden op zaken als bijvoorbeeld het grotere risico in de stad vanwege luchtvervuiling waarbij uit onderzoek door Oxford een grotere kans op ernstige ziekte is gebleken. Reden te meer om landelijk te blijven wonen :).

Maar zelfs als je enkelvoudig uitgaat van de ziekenhuisopnamen in Nederland blijkt dat dit bij de groep ongevaccineerden tussen de 30 en 49 jaar nooit meer is geweest dan 1 op de 75.000 uit die groep per dag (Het magere onderzoek van het RIVM). Voor kinderen (zonder onderliggende aandoening) is het risico helemaal gedecimeerd tot hoegenaamd niets.

3. Risico’s van vaccineren

We moeten niet vergeten dat het bij vaccineren gaat om een receptplichtig geneesmiddel met bijbehorende bijsluiter betreffende gebruik en bijwerkingen. Dat wil dus zeggen dat je het risico op ernstige ziekte moet afwegen tegen de risico’s van vaccineren. Het Lareb heeft inmiddels 514 meldingen van overlijden na vaccinatie geregistreerd. Dit lijkt behoorlijk conservatief, zo blijkt uit wat gemeld zou moeten worden ten opzichte van wat daadwerkelijk gemeld wordt. Zo zouden alle bijwerkingen en overlijdens na vaccinatie gemeld moeten worden (ook al zijn deze niet toe te schrijven aan het vaccin) om trends te kunnen herkennen. Zo heeft het BOPC2020 al een dubbel aantal meldingen ten opzichte van het Lareb ontvangen.

Omdat de ernstige risico’s van vaccineren per leeftijdsgroep mij onvoldoende bekend zijn is het lastig af te zetten tegen het risico op corona. Maar er bestaat een risico tot ernstige bijwerkingen en overlijden aan het vaccin. Welke risico’s dit zijn verschilt per type en merk vaccin en per doelgroep (leeftijd, geslacht). We hebben het dan over de risico’s op korte termijn. De vaccins zijn namelijk nog relatief kort op de markt en alle fase 3 onderzoeken zullen nog enkele jaren doorlopen voordat er een definitieve goedkeuring van de vaccins komt. Dit is ook wenselijk omdat je de effecten op (middel-)lange termijn wilt weten. Ondanks dat media dit bagatelliseren weten we simpelweg nog niet wat de risico’s kunnen zijn. Er zijn wel steeds meer internationale studies (referenties aflevering 1, onder ‘Vaccins’) die aanwijzingen geven dat de risico’s groter zijn dan aanvankelijk voorgespiegeld.

4. Natuurlijke immuniteit

Maar naast vaccineren is er ook de natuurlijke immuniteit. En omdat de huidige vaccins je immuunsysteem alleen activeren op basis van het spike eiwit, is het (5 tot 7 keer) beter natuurlijke immuniteit te verwerven tegen het gehele virus. Daarnaast geeft dit mogelijk levenslange bescherming, waar dit bij een vaccin korter dan een jaar betreft. Zie bijvoorbeeld deze opsomming van wetenschappelijke onderzoeken die de bescherming door natuurlijke immuniteit bevestigen.

5. Behandeling

Er zijn inmiddels meer dan 30 farmaceutische interventies (medicatie) waaruit een positief effect blijkt ten op zichtte van vroegbehandeling en behandeling bij ernstige ziekte (zie referenties aflevering 1, onder ‘Farmaceutische interventies’). Slechts een heel beperkt aantal medicijnen zijn tijdelijk (1 jaar) goedgekeurd. Het inmiddels patentvrije en goedkope Ivermectine lijkt een hele goede kanshebber (en wordt bijvoorbeeld in Japan ingezet). Waarom zijn deze in Nederland dan geen alternatief voor vaccins en zelfs op straffe van boete (€150.000,-!) en met kans op verraad door de apotheek verboden? En waarom deze boete en wijze van handelen als elke arts volgens de eed van Hippocrates naar het beste voor de patiënt zal handelen? Het antwoord lijkt hierin te liggen: vaccins krijgen enkel een (voorwaardelijke) goedkeuring wanneer er geen betere behandelopties zijn. Bij de goedkeuring van goedwerkende medicatie zou dus de goedkeuring van vaccins komen te vervallen. Vaccins waarin miljarden zijn geïnvesteerd, waarop de meeste maatregelen zijn geënt en waar een wereldwijde lobby aan ten grondslag ligt. Klinkt als een complottheorie? Het zijn verifieerbare gegevens waarop ook wetenschappers en kenners van geopolitiek zich hebben uitgesproken.

6. Mutaties

Waar het niet wachten is of het virus immuun zal worden voor het vaccin, maar wanneer, heeft de natuurlijke immuniteit hier veel minder last van. Mogelijk muteert het virus zelfs sneller vanwege vaccinatie. Dit betekend dat je met vaccinatie altijd zult achterlopen op de feiten (we zijn inmiddels 15.000 mutaties verder dan waar het huidige vaccin op is gebaseerd). Dit lijk mij een argument voor het (meer) laten prevaleren van natuurlijke immuniteit. Daarnaast betekend het dat je met vaccinatie waarschijnlijk intekent voor meerdere doses. De eerste boostershots worden al gegeven. En dat is enkel nog vanwege de afname in effectiviteit; niet op basis van aanpassing van het virus/vaccin. Zelfs satire is niet grappig meer, omdat het de realiteit niet kan bijhouden.

7. Maatregelen

Vaccineren helpt niet bij het beëindigen van het coronavirus. Helpt vaccineren om de maatregelen dan op te heffen en weer normaal te kunnen leven? Dat lijkt de belofte. Is het eigenlijk niet heel vreemd dit als onderwerp bij deze opsomming over vaccineren op te nemen? Vreemd; omdat het geen medische reden betreft. Het vaccin nemen om te ‘dansen met Janssen’, op vakantie te kunnen of van maatregelen af te komen staat haaks op alles wat we normaliter overwegen bij medische handelingen. Groepsdruk om je te laten vaccineren ‘zodat de winkels weer open kunnen’ heeft iets vervreemdends. Zijn er werkelijk mensen die zo denken? Ik heb me wel eens laten inenten voor een buitenlandreis. Dat was voor mijzelf; om niet ziek te worden met tropische ziekten. Maar om me te laten inenten voor iets waarbij ik zelf geen gezondheidsvoordeel ondervindt en ik het ook niet hoef te doen voor de gezondheid van anderen?

En daar komt de aap uit de mouw: de werkelijke bestrijding van de pandemie betreft niet het virus maar uit door overheden en instanties genomen maatregelen tegen verspreiding van het virus. Het blijkt dat we niet de juiste maatregelen hebben genomen (denk aan tegengaan aerosolen) en dat de genomen maatregelen niet aangetoond effectief blijken (denk aan de avondklok en mondkapjes). Ook blijkt bij vergelijkbare landen/demografie met en zonder maatregelen dat genomen maatregelen hoegenaamd geen verschil maken.

8. Ontlasten ziekenhuiszorg

En ook deze reden is geen persoonlijke medische reden: we zouden kunnen vaccineren om de ziekenhuiszorg te ontlasten en de IC’s leeg te houden. Dit zodat reguliere zorg kan doorgaan en het ziekenhuis niet vol ligt met ‘ongevaccineerde coronapatiënten’. Dit is echter gek: de zorg is afgeschaald en nog steeds zet de overheid zich niet in voor opschaling. Het virus zal niet verdwijnen en ook gevaccineerden kunnen (weliswaar in mindere mate) nog steeds in het ziekenhuis terecht komen. Het virus blijkt overigens ook steeds besmettelijker, maar minder dodelijk te worden. Is het geoorloofd de gehele bevolking in te enten omdat de zorg niet opgeschaald gaat worden? Daarnaast is de inzet vanuit de overheid steeds op basis van het aantal besmettingen en helemaal niet op basis van de toename van ‘coronabedden in de zorg’. Een beleidsmatige en financieel vraagstuk oplossen met een medische ingreep? Het komt op mij ronduit bizar over.

9. In perspectief

We mogen niet vergeten dat corona een virus onder vele virussen en aandoeningen is. Het is niet de meest gevaarlijke aandoening van dit moment. Stipt bovenaan staat nog altijd dementie. Daarnaast is leefstijl heel belangrijk bij de voorkoming van ziekte in zijn algemeenheid, corona in het bijzonder. Daarnaast zijn de cijfers rondom corona moeilijk te interpreteren. Zo verneem ik uit eerste en tweede hand dat ieder die sterft met een positieve PCR-test een ‘corona dode’ is. Sterf je dan aan of met corona? Dat blijkt zeer onduidelijk te zijn.

Als laatste moet ik toch ook benoemen dat er werkelijk sprake is van framing. Een tegengeluid wordt op de reguliere media hoegenaamd niet gehoord. En de cijfers worden aangedikt. Dit blijkt alleen al uit de IFR die meermaals door de WHO naar beneden is bijgesteld, wat overigens gebruikelijk is bij te stellen, maar de eerste cijfers waren ver (!) overdreven op basis van modellen. Maar ook rapporten waar de media aan ‘cherrie picking’ doen om een bepaald geluid te kunnen (blijven) afgeven. En ook hier: het werken met ‘worst case scenario’s’ op basis van modellen, die achteraf vrijwel nooit blijken te kloppen. Over aantallen doden, over de besmettelijkheid, over ziekenhuisopnamen. Bekijk de voorspellinge eens terug en leg de feitelijke data er naast. Dit is overigens geen nieuwe strategie. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik de bekende viroloog van Ranst (en Ab Oosterhuis) met betrekking tot de Mexicaanse griep dit als strategie uit de doeken hoorde doen (zie vanaf ca. 44 minuten). Een angstcampagne, belangenverstrengeling en de invloed van de industrie is door Daan de Wit onderzocht en is werkelijk niet te geloven. Evenals de rol van de mdia destijds. De geschiedenis herhaald zich. Dit is geen broodje aap of complottheorie. Dit is blijkbaar simpelweg hoe het werkt in onze samenleving.

Conclusie

Waar de overheid – en in haar kielzog de media – oproepen tot – en een podium geven aan – polarisatie en medische apartheid wil ik dit blog afsluiten zoals ik begon: je laten vaccineren is een persoonlijke medische afweging. Er kunnen goede redenen zijn om over te gaan op vaccinatie, er kunnen goede afwegingen zijn hiervan af te zien. Laten we elkaar daarover niet de maat nemen.

Een laatste opmerking: als je niet gevaccineerd bent en ziek wordt, is het dan je eigen schuld? Moet je dan zelf maar voor de kosten opdraaien? Want je had de kans om het te voorkomen! Wel, in die lijn: als je gaat skiën en je breekt je been. Moet je dan zelf de ziekenhuiskosten betalen? Als je rookt en je krijgt longkanker? Als je overgewicht hebt vanwege leefstijl en daardoor aan suikerziekte lijdt? Als je op vakantie gaat en je daar een auto-ongeluk veroorzaakt?

Over bovenstaande opmerkingen kan ik me bijzonder opwinden. Veel zaken in het leven zijn een risicoafweging. Het leven kan wel bewust, maar niet zonder risico geleefd worden. Dat is waarvoor we een sociaal systeem hebben ingericht waar ik ook aan bijdraag. Daarbij betaal ik mee aan zaken waar ik het niet mee eens ben: de meeste maatregelen, waaronder het sluiten van de middenstand. Ik draag toch via belasting financieel bij aan steunmaatregelen. En de ergste: ik ben het helemaal niet eens met het massavaccinatiebeleid en mondkapjesplicht. Daar is zo gruwelijk veel geld naar toe gegaan, maar ik betaal daar voor. Moet ik dan vervolgens ook nog gaan betalen voor toegang en eigen zorgkosten? Ik zou zeggen dat degen die dat beweert zich kapot zou moeten schamen. Dat is de decadentie en superieure solidariteit die Orwell beschreef in Animal farm: alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen.

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

GRATIS boek 'Omgaan met verleiding'!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang gratis een digitaal boek (PDF).

We sturen je geen spam! We sturen je gegevens niet naar derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

Erwin de Ruiter

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

4 reacties op “Waarom ik me (nog steeds) niet laat vaccineren”

  1. Dank je wel voor je moeite Erwin, om het zo gestructureerd en onderbouwd te verwoorden. Heb net het stuk over de Mexicaanse griep gelezen van Daan de Wit. Wat is er nu anders vraag ik me af? Voorzichtig antwoord: de big farma heeft nu vrijwel iedereen in de zak. In ieder geval alle instituties.

    1. Bedankt voor het lezen Jeroen! Daan de Wit heeft mooi werk geleverd met zijn onderzoeksjournalistiek. Mijn twee centen (naast een ‘Schwabiaans’ gemotiveerde ideologie): Een vaccin is de enige farmaceutische behandeling welke aan gezonde mensen verkocht kan worden. En financieel gewin blijkt historisch gezien toch vaak een sterk motief. 😉

Geef een reactie