Ga naar de inhoud
Home » Alle berichten » Blog » ‘Wilt U…’ – bidden

‘Wilt U…’ – bidden

Steun ons Klik hier

Tijdens een pastoraal gesprek werd mij de vraag gesteld wat de impact is van het gebruiken van ‘wilt u’ tijdens het gebed. Tenslotte wil God het wel. God is goed, wil het goede, deelt van het goede. Aan zijn kant zit het wel snor. Het is onze kant die vertroebeld is. De wereld is corrupt en gebroken. Zelfs als Hij schenkt is het nog maar de vraag of wij het kunnen ontvangen. Toch? En ja; ik denk dat dat zo is. Dat God zegt ‘Ik wil’ als wij bidden in lijn met Zijn wil en belofte. Logisch eigenlijk toch? En tegelijkertijd dat wij zelf de ontvangst in de weg kunnen zitten.

Als wij bidden: ‘Heer, wilt U hier bij ons zijn’. Is dat vragen naar de bekende weg. Is het mogelijk zelfs Hem in twijfel trekken. Dat is misschien zelfs het ‘in de weg zitten’ omdat we niet staan in zijn beloften. Toch? Nou, nee. Zo zit het nu ook weer niet. Dat komt naar mijn smaak teveel uit de koker van de ‘positieve psychologie’. Dat je positieve of negatieve denken invloed heeft op een positieve of respectievelijk negatieve werkelijkheid. Ik geloof overigens wel in de kracht van woorden, want je denken (en dus spreken) heeft nu eenmaal invloed op je acties en omgeving. Maar in het gebed speelt ‘wilt U…’ vaak een andere rol.

Kortom: Het is wel zo dat als we in lijn met zijn wil en belofte bidden, ‘wilt U’ onnodig is. Want God wil het. tegelijkertijd bedoelen we hier wellicht helemaal niet mee of God het ‘wil’, maar is het een manier van spreken.

Steen voor brood?

Denk eens aan een volgend beeld: Je zit als gezin aan tafel en je dochter vraagt ‘Wilt u het zout aangeven?’. Is dit dan een vraag naar de wil van de vader? Of hij al dan niet het zout wil aangeven? Nee, natuurlijk niet! Het is een respectvolle manier om iets gedaan te krijgen waarvan je weet dat het oké is. tegelijkertijd kàn de vader wel weigeren. Bijvoorbeeld door te zeggen ‘proef eerst maar even, het is denk ik al wel zout genoeg’. Is dit ook niet mooi in het contact met onze Hemelse vader? Dat we vragen om zijn belofte maar ook ruimte geven dat dit nog niet de tijd is, niet de juiste wijze, niet de best passende handeling?

Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen.

Mattheüs 7:9-11

Anderzijds…

‘Wilt u aanwezig zijn’ is een deur intrappen die al open staat. Als je alleen bent als gelovige leeft God middels de heilige Geest in jou. Hij is altijd bij je. Als je samenkomt met twee of drie in zijn naam is Hij in het midden aanwezig (Mattheus 18:20). Is Hij erbij.

Als je bidt ‘Wilt u hier aanwezig zijn’ is dat eenzelfde vraag als aan je vader vragen of hij je vader wil zijn. Of aan Jezus vragen of hij ook voor jou aan het kruis is gestorven. ‘Wilt U mij vergeven?’ is ook zo’n vraag. We weten dat God wil vergeven, dat Hij dat ook al gedaan heeft in Christus.

Maar moet je dan niet vragen of God erbij wil zijn of je wil vergeven? Het wil ook de verhouding van mens tot God laten zien. Het kan vanuit een nederig hart komen (maar ook uit een opstandig, trots of arrogant hart!). Vragen om vergeving is vaak de start van een bekentenis, een biecht.

Hoe deden Bijbelse figuren dat?

In de Bijbel kom je ‘Wilt u’ ook tegen in gebed of gesprek met God. Zo vraagt Abraham om de stad te behouden als er nog genoeg goede mensen leven (Gen.18:24). ‘Wilt U dan de stad niet heel laten om die onschuldige mensen te redden?’. Soms is het daarom een oprechte vraag in gebed, waarop we niet zeker zijn van het antwoord (zie bijvoorbeeld ook Gen.24:42). Of denk aan Gideon die om tekenen vraagt voordat hij de strijd wil aangaan (Richteren 6:17).

Maar ook wordt ‘wilt u’ gebruikt als God een belofte heeft gedaan en er gevraagd wordt deze te effectueren. Zoals bijvoorbeeld in 2 Samuel 7:25: ‘Nu bid ik U, Heer God, wilt U alstublieft werkelijkheid maken wat U tegen mij heeft gezegd over mijn familie. Wilt U alstublieft doen wat U heeft beloofd.’ Of zie 1 Koningen 8:25.

1 Koningen 8:28 vraagt God om toch te luisteren naar het gebed: ‘Maar ook al bent U zó groot, wilt U tóch alstublieft luisteren naar het gebed dat ik vandaag tot U bid.’

Het verzoek van Jabes is inmiddels een bekend gebed geworden door het gelijknamige boekje: ‘Wilt u goed voor mij zijn en mijn gebied vergroten’.

1 Kronieken 29:17 gebruikt ‘wilt U’ bij een hulpvraag: ‘Heer, God van onze voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob, wilt U ons helpen om altijd zo te blijven, om altijd zoveel van U te houden.’

In het nieuwe testament zien we ook voorbeelden:

Jezus’ leerlingen kwamen Hem vragen: ‘Wilt U ons het verhaal van het onkruid in de akker uitleggen?’ (Mat 13:36).

‘Heer, wilt U ons dan altijd van dat brood geven? Jezus antwoordde: ‘IK BEN dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben’ Johannes 6:34-35.

Gebed van Jezus in Johannes 17: ‘Vader, nu is het tijd. Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is. Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent.’

Geloof

Paulus spreekt over de hoeveelheid geloof die je toebedeelt is. Niet iedereen heeft dezelfde geloofszekerheid en kan met een zelfde overtuiging ervaren dat God erbij is en vergeeft. Ook al mag je in deze beloften staan en die eigen maken. Dit kan wel de naar God snakkende kreet veroorzaken ‘Wilt U..’

‘Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.’ (…) ‘Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend.’

Romeinen 12:2-3

En God wijst deze ‘Wilt u’ niet af. Lees eens hoe Jezus hier mee omgaat: ‘Er kwam een man naar Jezus toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei: “Heer, als U het wil, kunt U mij gezond maken.” Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het. Wees weer gezond!” Onmiddellijk werd zijn huid gezond’ (Mattheus 8:2-3).

Verschillende functies van ‘Wilt U’

samenvattend zijn er dus verschillende functies die het ‘Wilt U…’ in gebed vervult. Soms is het een open deur. Soms een verzoek of vraag. Er zijn diverse redenen om in gebed ‘wilt U…’ te gebruiken:

  • Wilt U aanwezig zijn (Het is mogelijk een vraag naar de ervaring van Gods aanwezigheid bij emotionele droogte);
  • Wilt U ons te eten geven (in tijden van hongersnood);
  • Wilt U ons in veiligheid bewaren (in tijden van oorlog);
  • Wilt U uw belofte houden (in tijden van onzekerheid of om God te herinneren aan een belofte);
  • Wil U vergeven (als onderdeel van het opbiechten van verkeerde wegen en daden);

En met de eerder genoemde teksten zijn er nog meer redenen: geloof versterken, vragen om te luisteren, beloften na te komen, vragen om leiding, vragen om (meervoudige) bevestiging, vragen om persoonlijk ingrijpen, vragen om gebiedsvergroting.

‘Wilt U’ gebruiken in gebed is een manier van spreken, het is niet verkeerd, het is niet goed. Belangrijkste is om je vrij in gebed te voelen en je te uitten. Veel belangrijker dan je woorden een voor een te moeten afwegen en niet in oprecht gesprek kunnen komen met je Vader. Of je ongemakkelijk voelen in gebed met anderen erbij. Wees vrij zoals een zoon bij zijn vader! Laat niets je tegenhouden om in gebed te gaan en te zijn. Zeg ik dan ook tegen mezelf; want gebed mag een veel, steeds groter onderdeel van mijn leven gaan uitmaken. Het is de levensadem van een gelovig leven.

Er is echter één maar (!) dat er geen corrupte manier van denken onder zit: Gods beloften bewust of onbewust in twijfel trekken, eigenlijk trots zijn en nederig willen klinken, onecht en onoprecht zijn. Je tong heeft tenslotte grote invloed op je houding en leven (Jacobus 3; lezen!).

Met je tong kun je veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt. Ze heeft veel invloed op hoe je leven er zal gaan uitzien.

Jacobus 3:6a

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

GRATIS boek 'Omgaan met verleiding'!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang gratis een digitaal boek (PDF).

We sturen je geen spam! We sturen je gegevens niet naar derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

Erwin de Ruiter

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

1 reactie op “‘Wilt U…’ – bidden”

  1. Een gebed zoals ik van iemand uit mijn omgeving vernam tijdens een opdraagdienst: “Wilt u ze zegenen, zorgen dat ze niks tekort komen, wilt U ze krachtig bijstaan, omdat hun hart naar U uitgaat. (…) Dank dat U dit alles zal verhoren, want het zijn Uw beloften en U bent trouw.’ Een mooi voorbeeld!

Geef een reactie