Ga naar de inhoud
Home » Alle berichten » Blog » De invloed van porno (1/5)

De invloed van porno (1/5)

Steun ons Klik hier

Kijkwijzer_erotiekSeks is iets moois en gezonds. Ik denk dat de meeste mensen het daar wel over eens zijn. Vanuit een Bijbelse visie is seks passend en goed binnen een huwelijk. Het geeft verdieping en verbondenheid. Het maakt 2 mensen tot 1. Het leidt tot nageslacht waardoor geliefden ook in hun kinderen (bloedlijn) onlosmakelijk verbonden raken. En het is bovenal een praktische uiting van de liefde voor elkaar.
En hoewel de meeste christenen zullen bevestigen dat seks binnen een huwelijk hoort plaats te vinden blijkt er iets aan de hand te zijn. Veel mannen (maar ook vrouwen) kijken naar porno en komen hier moeilijk vanaf.1 In dit artikel wil ik ingaan op de verslavende effecten van het kijken naar porno.2

Omgaan met verleiding
Aanbevolen boek

Op de vraag ‘kijken alle mannen naar porno?’ kan ik een kort antwoord geven: Nee. Maar toch durf ik wel te stellen dat hoegenaamd alle mannen in hun leven te maken hebben gehad met een kortere of langere periode van het bekijken van pornografisch materiaal.3
Wat ik in dit artikel graag wil beschrijven is de weg er weer uit. Dit geldt dus met name voor diegene die moeite hebben om een doorgaande zonde te overwinnen. Je zult zien dat dit artikel in essentie over de gebondenheid met seksualiteit/porno gaat, maar ook breder te trekken is dan dat.4 Het zal gaan over het gebonden zijn aan zonde en een zondige levenstijl en hoe hiervan bevrijd te worden. Want onze God maakt waarlijk vrij… toch?5

De Bijbel maakt duidelijk dat iedereen zondig is (1 Joh.2:4). Jezus stelt het zelf ook scherp door te zeggen: “Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.” (Mat. 5:27-28). Daarmee is het overduidelijk dat niemand zich boven de ander hoeft te verheffen.
En zegt Jezus ook niet ‘Wie zonder zonde is werpen de eerste steen’ (Joh. 8:7)? Maar direct daarna toch ook in vers 11: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’

Dit artikel gaat niet over het oordeel, maar over een aansporen tot een leven met Hem, een Geest vervuld leven en een verwijdering van een levenstijl van (aanhoudende) zonde.

eenzaamWij kunnen soms samen met Paulus de vraag stellen (Rom.7): Waarom doen we niet wat we willen, maar juist wat we niet willen? Het antwoord staat in Romeinen 8. En het is ook een helder antwoord: Je hebt Gods Geest nodig. Wil je een door de Geest vervuld leven? Of blijft de zonde aantrekkelijker dan Jezus daadwerkelijk te volgen? Mag ik je uit dagen af te stappen van het bakken van zandtaartjes, om te beginnen aan werkelijk vullend Voedsel?6 Tegelijkertijd is het reëel om de kosten te berekenen. Want Jezus volgen kost je wat (Luc. 14:28-32), maar je zult er rust vinden want Zijn juk is zacht en de last is licht! (Mat.11:28)

Een wonderlijk idee van dit moment is dat goede mensen niet weten wat verleiding betekend. Dat is een duidelijke leugen. Alleen zij die proberen om de verleiding te weerstaan weten hoe sterk die kan zijn. Het is tenslotte toch zo dat je pas weet hoe sterk het Duitste leger is als je er tegen gevochten hebt, niet door je over te geven. Je komt achter de kracht van de wind door er tegenin te lopen, niet door te gaan liggen. Iemand die aan verleiding toegeeft weet simpelweg al na 5 minuten niet meer hoe het een uur later had kunnen zijn. Dat is waarom slechte mensen, aan de ene kant, heel weinig weten over slechtheid. Ze hebben in een ‘beschermde’ omgeving geleefd door er altijd aan toe te geven. We zullen pas achter de kracht van de slechte impulsen binnen in ons komen op het moment dat we er tegenin gaan. En Jezus, omdat Hij de enige is die nooit heeft toegegeven aan verleiding, is de enige die ten volle weet wat verleiding betekend. (C. S. Lewis)

De bovenstaande tekst geeft goed weer dat we pas weten hoever we afgedwaald zijn en hoe sterk de tegenstand is als je er tegenin gaat. En wat een bemoediging te bedenken dat Jezus meer dan ons allemaal weet hoe sterk verleidingen kunnen zijn. Hij heeft het meer dan ons ervaren! Zoals in 1Kor. 10 12-13 staat: Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.
In het Engels staat er in plaats van beproeving ‘temptation’ (verleiding). Dat geeft een beeld op wat er hier bedoeld wordt: God laat niet meer verleiding toe dan we aankunnen. Ook dit is een machtige bemoediging als je te kampen hebt met verleidingen. Tegelijkertijd bevatten deze woorden een waarschuwing: Als God ons bewaart voor verleidingen die groter zijn dan we aankunnen, kunnen we onze verleidingen niet als excuus gebruiken om te blijven zondigen. Zondigen is nooit een noodzaak voor een gelovige.7
Zoals in Romeinen 6: 10-12 staat: Door de dood die Hij is gestorven, heeft Hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaam zijn begeerten niet (…).

 

Holy_RollersIn de film Holy Rollersdie ik laatst zag (de film gaat over een othodoxe jood die in de verleiding komt van het ‘grote geld’), kwam naar voren dat in het Bijbelboek Genesis Adam verantwoording moest afleggen over zijn keuze, en moest aangeven waar hij tegenover God staat (‘Adam, waar ben je’). Zo moeten wij allemaal die verantwoording afleggen. Ook werd gedurende de film zo pijnlijk duidelijk dat er een glijdende schaal is na je eerste en opvolgende zonde(n). Dit brengt verwijdering. Hierdoor ga je je verstoppen voor God, zoals Adam dat deed.

M. Montgomery brengt dit zo krachtig in beeld tijdens een podcast: David werd niet op een dag wakker en dacht ‘laat ik eens een moord begaan en op die manier iemands vrouw afpakken’ (Batseba / 2 Sam. 11). Nee het begon met dat hij niet was gaan strijden met zijn manschappen zoals de gewoonte was. En dat hij daardoor tijd had om op het dak te relaxen en een vrouw zag. En dat hij hierop navraag ging doen over deze vrouw. En haar hierna bij hem uitnodigde. Etc. Het begint met kleine onschuldig ogende dingen. Maar het leidt in het einde tot grote zonde(n)!

Uiteindelijk komt het neer op slechts 2 keuze mogelijkheden: Zoek je toenadering tot God of kies je voor verwijdering van God.

Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe verder je verwijderd raakt van zonde. Deze twee zijn tegenovergesteld aan elkaar en kunnen daarom niet samen zijn. (M. Montgomery)

Nu we het er (hopelijk) over eens zijn dat gebondenheid verwijdering van God betekend en dat je hier zelf een keuze in moet maken, wil ik graag ingaan op waarom het dan toch zo moelijk is te stoppen met zondigen. Dit wil ik doen aan de hand van verschillende invalshoeken.

Nog niet overtuigd? Lees dan verder om te zien of je patronen kunt herkennen of stuur ons een berichtje. 

.

Dit is deel 1 van een 5-delige serie: lees verder
 

Omgaan met verleiding
Aanbevolen boek

Voetnoten:

1) In dit artikel richt ik me tot de man vanuit het perspectief van leesbaarheid. Hiermee sluit ik echter geen vrouwen uit. Uit ervaring weet ik dat ook vrouwen met dit thema kunnen worstelen. En misschien is het voor hen nog lastiger daar de schaamte en het stigma vele malen groter is dan bij de man.
Verder blijkt uit onderzoek van Tilburg University, H. van Dijk (26-02-2013, Reformatorisch Dagblad (RD), http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/christelijke_student_worstelt_met_porno_1_717963) dat van de onderzochte christelijke vrouwelijke studenten (een kleiner aantal dan de mannelijke studenten) zich bezig houdt of hield met zelfbevrediging (59 procent) of porno (30 procent). Van de mannelijke christelijke studenten doet of deed 94 procent aan zelfbevrediging. 79 procent van de mannen die zichzelf bevredigen, heeft geprobeerd ermee te stoppen. Verder heeft 90 procent ervaring met het kijken naar porno en houdt 13 procent zich daar meerdere keren per week mee bezig.

2) Betreffende porno: Met porno bedoel ik in dit artikel (buitenechtelijke) verleiding (pornografisch materiaal) in de breedste zin van het woord, zoals het kijken naar seksueel uitdagend en seksueel expliciet materiaal. En dit met als doel jezelf te bevredigen.
Betreffende verslaving: In de reguliere hulpverlening wordt er bij seks niet gesproken over verslaving (zgn. seksverslaving) maar over (verlies aan) impulscontrole (obsessief-compulsieve stoornis). Alhoewel ik het hier ten dele mee eens ben denk ik dat er zeker in extremere gevallen wel degelijk sprake kan zijn van verslaving daar er dan sprake is van ernstige verwaarlozing van de omgeving, afhankelijkheid van de stoffen die worden aangemaakt tijdens seksuele handelingen, controleverlies en het niet meer hebben van plezier aan seks maar slechts dwang ervaren om de handeling te plegen.  De keuze vanuit de reguliere hulpverlening het geen verslaving te noemen is daarnaast ook vanuit een financieel belang ingegeven daar er anders andere behandelingen en vergoedingen tegenover staan.

3) Bepaalde elementen uit dit artikel zijn ook op andere verslavende zaken van toepassing. Denk maar eens aan de gebondenheid met nicotine of overmatig alcohol gebruik. Het verschil zit hem met name in het toedienen van verslavende stoffen. Maar naast dat is er veel overlap. Denk maar aan het dwangmatige en de emotionele gebondenheid.

4) Lees bijvoorbeeld maar eens Galaten 5.

6) Naar een quote uit het volgende artikel: http://www.forihaveseen.com/NL/artikelen/jezus-volgen/item/hoe-god-het-hart-van-de-farao-verharde:

7) Wij zijn halfhartige wezens, onszelf voor de gek houdend met drank en seks en ambitie terwijl oneindige vreugde ons wordt aangeboden. Zoals een onwetend kind die door wil gaan met het maken van zandtaartjes in een sloppenwijk, omdat hij zich niet kan voorstellen wat bedoeld wordt met het aanbod van een vakantie aan de zee. We zijn veel te snel tevreden. (C.S. Lewis)

8) R. C. Sproul, The Reformation Study Bible notes

9) Holy rollers (2010), http://www.imdb.com/title/tt1143896/

.


Gerelateerde links:

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

GRATIS boek 'Omgaan met verleiding'!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang gratis een digitaal boek (PDF).

We sturen je geen spam! We sturen je gegevens niet naar derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

Erwin de Ruiter

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

Geef een reactie