Chesterton Blog

Al liepen wij in narrenpak

 Een bijdrage van: Mark van Vuuren

Drie jaar voor zijn dood besloot Chesterton een biografie over Thomas van Aquino te schrijven. Zonder enige referentie bij de hand dicteerde hij aan één stuk door de eerste helft van het boek aan Dorothy, zijn secretaresse. Vervolgens stuurde hij haar erop uit om maar eens een aantal boeken van en over Aquino te halen. Op haar vraag welke boeken dat dan moesten zijn, bleef hij het antwoord schuldig. Op aanraden van een bevriende geestelijke haalde Dorothy toen een stapeltje in huis, dat Chesterton vluchtig doorbladerde. Daarna dicteerde hij zonder onderbreking de rest van het boek.