Ga naar de inhoud
Home » Alle berichten » Blog » Werkelijk vrij (5/5)

Werkelijk vrij (5/5)

Steun ons Klik hier

Kijkwijzer_erotiek5‘Porno maakt meer kapot dan je lief is’ Wat hopelijk duidelijk is geworden tijdens het lezen van dit artikel (tot nu toe), is dat seksverslavingen hardnekkig zijn en dat porno een vernietigende kracht is. Niet alleen voor de gebruiker, maar voor iedereen en alles die met deze industrie te maken heeft. Nu is het tijd om hiervan bervrijd te worden en inzicht te krijgen in hoe dit aan te pakken voor je eigen leven. Dat is waar dit laatste deel over gaat.

-> Vorige delen nog niet gelezen? Lees ze hier

Gevolgen

Omgaan met verleiding
Aanbevolen boek

De gevolgen vanuit de hang naar porno zijn zeer groot. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je parner en je gezin. Denk eens aan de gevolgen op het gebied van echtscheiding, eenzaamheid, geslachtsziektes en depressie. Verder zal je enorme schaamte en schuldgevoelens hebben, omdat je eigen normen en waarden botsen met het gedrag dat je vertoont (nog lager zelfbeeld tot gevolg). Daarnaast kan het ook zijn dat je met geld smijt; je geeft bijvoorbeeld veel geld uit aan seksboekjes, 06-lijnen of het bezoeken van prostituees. Daarnaast kan je ook veel geld kwijt raken aan alle consequenties van het gedrag bijvoorbeeld aan medicijnen, therapeuten, schulden en ga zo maar door.

Pornografie leert mensen om liefde te nemen in plaats van liefde te geven. Het stompt af. Het verdoofd slechts de werkelijke behoefte. Je wordt slaaf van de zonde/van de seks. Het blokkeert intimiteit met God. Het hindert het werk van Gods Geest. Het hindert Gods plan met mensenlevens.

Helaas is dat nog (lang) niet alles. Het heeft namelijk niet alleen gevolgen voor jezelf. De porno industrie is op de drugsindustrie na, de industrie waar het meeste geld in omgaat.

Het is waar de mensenhandel plaatsvindt, waar er sprake is van moderne slavernij. Dit is niet alleen in Oost-Eurpa, of nog verder van ons bed. Het speelt zich ook hier in Nederland op grote schaal af. Kijk eens naar de volgende docu: Vrijheid, onverschilligheid is geen optie. Of kijk eens naar Schone Schijn van de EO.

Als we dit tot ons door laten dringen beseffen we: Vraag creëert aanbod.¹ Het begint bij de klant. Zonder klanten is er ook geen markt. Het is het tegenovergestelde van wat de wereld zegt: ‘Porno leidt af zodat er minder aanranding plaatsvindt’. Nee! Het groeit juist, de lust wordt aangewakkerd, er komt gebondenheid en obsessiviteit. de zonde begint klein maar wordt groter.

Uitendelijk begint de hele industrie bij jou op de computer, door te kijken naar vrouwen die onvrijwillig deelnemen. En dat is de overgrote meerderheid. Dat is heftig nieuws, maar ook goed nieuws. Het betekent dat het bij onszelf begint om deze hele industrie een halt toe te roepen. Om daarin bij te dragen. Dit thema moet besproken worden in elke kerk, op elke club en Bijbelstudie. In jouw vriendengroep.

Samenvattend

In de vorige 4 delen van dit artikel is samenvattend het volgende naar voren gekomen:

 • Seks is mooi, goed en gezond 
 • Iedereen is zondig. Het gaat niet over oordeel, maar om verlangen. 
 • We doen wat we niet willen als we niet met de Geest zijn vervuld (Rom.7&8) 
 • Je weet pas wat verleiding is als je er niet (meer) aan toe geeft. 
 • Zondigen is nooit een noodzaak voor een gelovige (1Kor.10:12-13).
 • Er is een glijdende schaal in zonde. Een sneeuwbal-effect.
 • Zonde en Jezus zijn tegenovergestelden van elkaar. Je gaat of linksaf of rechtsaf.
 • Porno is verslavend en versterkt ongezonde gewoontevorming. Meer toegeven = meer behoefte.
 • Gewoontevorming leid tot overmatig en obsessief denken.
 • Oorzaak kan liggen in het wegnemen van spanningen en het omgaan met emoties.
 • Nieuw gevormde gedachten ontstaan: ‘Ik heb er recht op’, ‘Iedereen doet het’, ‘ Het is natuurlijk’.
 • Seks heeft een sterk geestelijk component. Er ontstaan banden in de geestelijke wereld.
 • God versterkt niet het schuldgevoel waardoor verwijdering ontstaat.
 • God richt je juist op het wegnemen van de blokkade zodat je dichter bij Hem kunt komen.
 • God wil heiliging en niet dat we ons door onze hartstochten laten meeslepen (1Tess.5: 3-8).
 • Seksueel genot is met internet (anoniem) tot iedersbeschikking waar en wanneer je ook maar wilt.
 • Kinderen komen te vroeg in aanraking met de volwassen wereld (door bijv. internet en tv).
 • We leven in een (over)consumptiemaatschappij waarin iedereen denkt ‘recht’ te hebben op geluk.
 • De vervulling van behoeften zijn we gaan vereren door ze los te snijden van hun bestemming.
 • De vrouw is in veel gevallen tot een object geworden.
 • We richten ons op armzalige machten waar we niets van hoeven te verwachten voor ons ‘geluk’.
 • Eerst was onze liefde gericht op God, nu is onze god ‘de liefde’.
 • Seksueel verlangen als bevrediging van emoties is slechts een symptoom, de oorzaak ligt in je identiteit.
 • Er kan sprake zijn van destructief recht (jij geeft mij niet wat ik nodig heb, dus …).
 • Er kan onbalans zijn tussen geven en ontvangen (je geeft ongezien, zorgt zelf ontvangen).
 • Er spelen vaak niet-helpende denkpatronen en kernovertuigingen (ik ben een slecht/waardeloos mens).
 • Het kijken naar porno heeft invloed op je relatie. In de dialoog is plaats voor verbinding en herstel.
 • Bij het veranderen van je patronen en het doorbreken van banden zal strijd ontstaan. Trap niet in de listen van de duivel; zet door!
 • Gevolgen zijn niet alleen voor jezelf, ook voor je gezin en ten bate van een hele industrie!

Broken-Chaincolor

.

Werkelijk vrij

Allereerst wil ik nog eens benoemen dat ieder zijn eigen zonden en strijd heeft. Elke dag mogen we leven uit genade, en zonder die genade is geen leven mogelijk. Ieder word ook op zijn eigen manier verzocht; er is geen gulden regel voor iedereen. Focus dus op jezelf! Het gaat er niet om of anderen het ook doen of er misschien geen problemen mee heeft / kwaad in ziet. Daarmee komen we op het belangrijkste punt met betrekking tot bevrijding. Het legt het fundament voor al de rest:

.

Leven volgens de Geest | Dit eerste punt tot een leven in vrijheid is te vinden in hoofdstuk 8 van de brief aan de Romeinen. Daarin zegt Paulus in vers 5-9: Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de Geest, streven naar wat de Geest wil. Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, dat kan het niet eens; en zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Iemand die de Geest van Christus niet bezit, behoort Hem niet toe.

Het idee om dus eerst wat zaken op orde te stellen voordat je God weer in je leven kunt betrekken is een leugen!

Hier staat duidelijk dat je eerst God in je leven moet betrekken wil je al het andere uberhaubt aan kunnen pakken.² Zonder Zijn Geest is er slechts de keuze van ‘het vlees’. Er is licht nodig om de duisternis te doen verdwijnen. Je zou je dus niet moeten focussen op meer controle en zelfbeheersing. Nee, juist door een leven met de Geest van God zal dit leiden tot de vruchten van de Geest. Zelfbeheersing is een vrucht van het leven met God. Je moet je dus niet door je eigen wil laten leiden (vers 9), maar door de Geest. Dat is meteen het teken waaraan je kunt weten dat je een kind van God bent.

Zoals ik laatst ergens las: Als je in de auto zit weet je vanuit de wet waaraan je je moet houden. Bijvoorbeeld op de snelweg 120km/u rijden. Maar bijna iedereen heeft moeite zich aan deze wet te houden en rijd denk ik gemiddeld zo’n 10km harder. Maar stel je voor dat je in de auto zit met een politieagent naast je. Dan rijd je waarschijnlijk 119km/u. Zo is het ook in een leven met de Geest. Zijn wil is volkomen duidelijk en je voelt je aangespoort niet dat te doen waar je zelf beter van word, maar wat goed is volgens Zijn wil. De wetten zijn niet meer van buitenaf op je van toepassing, maar zijn nu in je hart geschreven. Een godvruchtig leven, een leven in werkelijke vrijheid begint hier.³ vruchtvdGeest

2Kron.16:9 zegt: De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Je hoeft het niet meer alleen te doen. Je hebt een helper! Jacobus zegt (4:7-8): Onderwerp u dus aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en Hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Zoals eerder gezegd: Zondigen is nooit een noodzaak voor een gelovige (1Kor.10:12-13). God wil heiliging en niet dat we ons door onze hartstochten laten meeslepen (1Tess.5: 3-8). En 1 Joh.2:1 zegt: Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen: we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is (…). Dus geen leven vanuit vrees en schuld, maar een leven vanuit genade!

De Galatenbrief zegt: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd, met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de Geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de Geest (5: 22-25). Je zou kunnen zeggen: Bij God kun je komen zoals je bent, maar in Zijn aanwezigheid kun je nooit zo blijven.

.

Innerlijke overtuiging | Vanuit een leven met de Geest worden we in staat gesteld de juiste keuzes te maken. Deze keuze moeten we echter nog steeds zelf nemen. Wij mogen deelnemen aan Zijn natuur, maar dat vraagt een actief handelen en om een groeiproces. Wij zijn tenslotte een nieuwe creatie geworden.

Zo moet de overtuiging om te (willen) stoppen van binnenuit komen. Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld de waarschuwingen op verpakkingen bij rokers (bijv. roken is dodelijk) averechts werken. Wat wel werkt is de retorische vraag ‘wat zijn de consequenties van roken voor je longen?’. Stel jezelf dus de vraag: Wat betekend het kijken van porno voor je zelfbeeld/gezin/geestelijk leven? Maar ook: Wat betekend het kijken naar porno voor rechtvaardigheid, uitbuiting en mensenhandel?

Ook is het belangrijk om denkpatronen aan te pakken. Als Romeinen 6 over slavernij heeft, spreekt die niet van een ziekte. Het gaat om zonde, en het vastzitten in zonde. Niets meer en niets minder: Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Locomotief-wil-vernieuwd-denken4.

Relatie herstel I | Een belangrijke stap is het onder ogen zien van het probleem: Dat je gevangen zit in een patroon waar je tot op heden niet (zelf) uit hebt kunnen komen. Je hebt (1) de hulp nodig van de Heilige Geest, (2) van daaruit een toenemende overtuiging dat het anders moet en kan en (3) je hebt hulp nodig van anderen.

Bouw vanuit stap 1 daarom aan een intieme relatie met de Heer:4

 1. Belijd al de zonden waar je weet van hebt. Lees: Psalm 51, Marcus 7:20-23, 1 Joh. 1:7-10
 2. Verwerp wereldsgezindheid. Lees: Rom. 12:2, 6:13-14
 3. Zoek ijverig naar een intieme relatie met Jezus Christus. Hij zal je een rijker en betekenisvol leven geven. Zie: Joh. 10:10, 15:5-12, Ef. 3:14-19, Fil. 3:10-14
 4. Geef je leven als een leven offer aan God. Zie: Rom. 12:1-2, 1 Kor. 6:19-20
 5. Aanbid God. Lees: Joh. 4:23-24, Fil. 3:3
 6. Dank en prijs God. Dank Hem voor zijn genade en goedheid, prijs Hem en blijf zijn goedertierenheid zoeken. Dank God voor beantwoorde gebeden. Lees: Fil. 4:6-7, Kol. 4:2
 7. Vraag God om je te helpen om een puur en liefdevol leven te leiden. Zie: Fil. 4:6-7, Hebr. 4:16

In het herstellen van onze relatie met God hebben we een mooie belofte gekregen: Als u Mij aanroept en tot Mij bidt, zal Ik u verhoren. Als u Mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult u Mij vinden. dan laat Ik mij vinden – godsspraak van de HEER. Ik herstel u weer in uw vroegere staat. (Jeremia 29:12-14)

.

Het eeuwige doel | Een ander krachtig thema is ‘the eternal purpose’.5

Vanuit God’s eeuwige plan zou je kunnen zeggen dat er maar 1 doel is. Dat doel is niet ‘het redden van de mensheid’ of ‘Gods rechtvaardigheid op aarde’ of andere doelen. Dit zijn allemaal wel dingen waar God zich op richt, maar komen voort uit een ander ultiem doel. En dat doel is dat wij de bruid zullen zijn van Christus. Wij zijn van het begin af al voorbestemd om Zijn bruid te zijn. Sterker nog, zoals Eva uit Adam werd gevormd, zo zijn wij allen gevormd uit Jezus. Want Jezus is het levend geworden woord, en uit dat woord is al het andere ontstaan. Zoals Eva uit Adam is gevormd, en voor hem is bestemd, en zij samen één zijn (en zonder elkaar niet compleet zijn). Zo zijn wij, de kerk, van voren bestemd om samen met Jezus één te worden. Zijn bruid te zijn.

Dit betekend dan ook dat onze ultieme vervulling, dat stuk wat in ons mist, daar waar al onze verlangens samenkomen op een diep en intens zielniveau (the god-shaped-hole?) er ook maar één is die ons kan werkelijk kan vullen. Maar één die daadwerkelijke redding kan geven: Jezus. Zonder Jezus kunnen wij nooit heel zijn. Wij zijn een deel van Hem.

.

relatieRelatie herstel II | Het huwelijk is een afspiegeling, een beeld, van wat God voor ogen heeft. Het verlangen, de vriendschap, de toenadering, de eenheid, de liefde, de verbondenheid.. allemaal beelden van het verlangen van God. Zo kunnen wij in ons huwelijk dan ook laten zien wat het betekend om geliefd te zijn en laten zien wat het betekend om lief te hebben. Eerder beschreef ik hoe het verlangen naar ongezonde sesualiteit kan voortkomen uit onverwerkte gebeurtenissen en gevoelens. Voor hen die in een huwelijk verkeren ligt dit alles onder een vergrootglas. Alles wat je doet heeft namelijk een direct effect op je partner (en andersom). Vandaar ook dat ook binnen een huwelijk gevoelens van afwijzing, liefdeloosheid en apathie zo’n grote rol kunnen spelen. Juist in het huwelijk zou ik willen zeggen. Het werken aan een goed huwelijk waarin openheid, acceptatie, ontmoeting en dialoog aan de basis ligt is daarom ook een belangrijk onderdeel in herstel. In het psychologie Magazine van maart of april las ik een mooi artikeltje over de ‘liefdesdriehoek’. Het idee is dat de liefde 3 basiscomponenten heeft: Intimiteit (vertrouwen, zorgzaamheid, medeleven, communicatie, begrip, empathie, gehechtheid), passie (opwinding, energie, enthousiastme, aantrekkingskracht) en toewijding (het besluit om de relatie in stand te houden, wat er ook gebeurt). Verschillende combinaties van deze drie elementen leiden tot verschillende soorten relaties. Volledige liefde is het als alle drie de elementen in een zelfde mate aanwezig zijn. De ‘perfecte relatie’ bestaat niet. Het is altijd een kwestie van geven en ontvangen (niet nemen) en kan in verschillende perioden verschillend in balans zijn of veranderen. In deze driepoot liggen echter wel mooie sleutels om je relatie bespreekbaar te maken en aan te werken als het anders gewenst is.

In onze zoektocht naar de “perfecte” relatie blijven we misschien wel alleen achter in een wereld die heel eenzaam kan zijn. – Julie Fitness

Als laatste wil ik hier nog een wat delicaat onderwerp aansnijden. Ik laat daarom eerst Paulus maar even aan het woord: De man moet aan zijn vrouw geven waarop zij recht heeft, en evenzo de vrouw aan haar man. Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man; evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Wijs elkaar niet af, tenzij u het onderling goedvindt om u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden; kom daarna weer samen. Anders zou de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden. Dit laatste is bedoeld als tegemoetkoming, niet als bevel. (1 kor. 7:3-6) Maak seksualiteit in het huwelijk bespreekbaar. Bespreek de (verschillende) behoeften die er zijn en wees je er bewust van dat het elkaar onthouden van seksualiteit en intimiteit de duivel in de hand kan werken.

.

Bevrijding |Je begint niet met vrijheid, maar met bevrijding‘. Welke god zit op jouw troon? Als het goed is, is dit veranderd toen je tot geloof kwam. Want toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? (Gal. 4) Als je bent verslaafd heb je je onderworpen aan zwakke en armzalige machten. Je bent banden aangegaan met het duister en met andere mensen. Dit heeft effect in de geestelijke wereld, wat volgens de Bijbel een dimensie is waar je als mens mee te maken hebt (denk aan het verhaal van Daniel). Om bevrijd te worden van je verslaving moet je de keuze maken om je afgod weg te doen, en God op de troon te zetten. Dit kan niet anders dan een worsteling zijn die misschien ook wel met veel emotionele pijn gepaard gaat. Als God op de troon zit kunnen alle oude banden worden doorgesneden. Dit kan in gebed, gepaard met beleidenis naar de mensen die betrokken zijn en naar God zelf. Ik denk dat het een Bijbelse vorm is om dit gebed niet alleen te doen, maar met de oudsten van je gemeente. In Jac.5:13-16 staat: Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. De effecten van bindingen hebben niet alleen betrekking op jezelf, maar ook op hen in jouw invloedsfeer. Als voorganger bij jou in de gemeente, als man/vader bij jou in de relatie en je gezin. Gebonden blijven is dus geen optie. We moeten hier serieus mee aan de slag. Maar gelukkig is het zo dat als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9) Als van oost naar west, zo ver heeft Hij onze misdaden van zich af geworpen. Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, zo ontfermt de HEER zich over hen die Hem vrezen. Hij kent ons, Hij weet waarvan wij zijn gemaakt, indachtig dat wij gevormd zijn uit stof. (Psalm 103:12-14) Bekering is mijn inziens het belangrijkste onderdeel van bevrijding. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Hand.2:38 HSV, zie ook Mat.16:16)

.

Stop er mee | Stoppen is een noodzaak! Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras‐ en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. (Galaten 5: 19 – 21)  Om niet te doen wat onze eigen wil ons ingeeft kunnen we maar 1 ding oen. En dat is leven volgens de Geest. Want zij die leven volgens de Geest, streven naar wat de Geest wil (Rom.8). Tim Keller benoemt 4 mogelijke oplossingen om te doen wanneer je inzicht krijgt:

 1. Geef de schuld aan teleurstellende zaken en ga verder met wat anders. Dit is de weg van voortgezette afgoderij en verslaving.
 2. Geef jezelf de schuld en vind jezelf een mislukkeling. Dat is de weg van de zelfverafschuwing en schaamte.
 3. Geef de schuld aan de wereld. ‘Laat iedereen en alles maar naar de pomp lopen’. Dat is de weg van het cynisme, leegte en verharding.
 4. Leg je leven, schuld, omstandigheden in Gods hand en concludeer (met Lewis) dat als je verlangens hebt die niet door deze wereld worden bevredigd, je waarschijnlijk voor een andere (bovennatuurlijke) wereld gemaakt bent.
 5. Corrie ten Boom zei eens: ‘Je kunt niet voorkomen dat er vogels over je hoofd vliegen. Wel kun je voorkomen, dat ze er een nestje bouwen’.

Schermafbeelding_2013-02-26_om_10.03.23

.

Hoe verder? | Je wilt stoppen en leven volgens de Geest. Hoe moet dat dan eigenlijk? 2 petr. 1: 5-9 geeft ons een duidelijke clue: Doe daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, de vroomheid met broederliefde, en de broederliefde met liefde voor allen. Als u deze gaven in steeds toenemende mate bezit, zullen zij uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde; hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. En in 1 Petr. 1: 14-16: Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. Richt je naar het woord en vast door je leven naar Zijn woord te richten: Hoe houdt een jong mens zich vrij van schuld? 
Door naar Uw woord zijn leven te richten. (Psalm 119:9) En aan wat voor dingen kun je dan denken? Is dít niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven, en alle jukken doorbreken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw gerechtigheid voor u uit, en sluit de heerlijkheid van de HEER uw stoet. (Jesaja 58: 6-11) Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij. Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen. Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd. Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal! En vertel elkaar geen leugens meer. (Kol.3:5-10, Ef.5: 3-7)

Kortom, bedenk dat je zonden zijn weggedaan. Ga daarin ook staan en proclameer de waarheid van Rom. 8 . Werk aan je zelfbeheersing, standvastigheid en vroomheid. Laat je niet leiden door je eigen harsttochten, maar door de wil van God. Stop met boosheid, roddelen, vunzige taal.

Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. (Kol.3)

.

Hulp is verstandig | In het gedeelte over destructief recht heb ik al wat handreikingen gedaan met betrekking tot waar wat van de boosheid en het verdriet vandaan kan komen. Als dit op jou van toepassing is kan het helpen om hier professionele hulp/coaching bij te zoeken. Zeker naar mate de ernst van de verslaving toeneemt is dit verstandig. Er kunnen namelijk vele processen tegelijkertijd spelen: Relationele (huwelijk, gezin, kerk), lichamelijke (drank, dopamine, veranderde hersenstructuur), emotionele (gevoelens van booshied, verdriet, angst), psychische (gedachten, angsten, overlevingsmechanismen), geestelijke (geloofszekerheid, schuldgevoel, twijfel over redding), ga zo maar door. Doordat je zelf midden in deze processen zit, kan het helpend zijn er mensen bij te betrekken die kunnen meedenken en coachen. Of vanuit pastorale, psychosociale kant een helpende hand kunnen bieden.

Het misbruik van het mooie geschenk van seks is een symptoom van een ziekte, niet de ziekte zelf. – John Piper

.

Praktische oplossingen | Als je weet dat je moet stoppen, je dit ook wilt, je laat leiden door de Geest en ook weet hoe je dit kunt doen, is het misschien nog nuttig wat praktische handreikingen te doen.

 • Voor mij persoonlijk is een van de krachtigste hulpmiddelen bij het wegdoen van zonden en me (weer) richten op God, een letterlijk vasten. Dit heeft mij genezing gegeven en helpt bij het vernieuwen van discipline (wat een vorm van zelfbeheersing is). Vasten kun je op veel verschillende manieren doen: Geen tv meer kijken of niet meer gamen. Voor mij werkt het om te vasten op dingen die ik lekker vind qua voedsel. Ik eet drie maaltijden en drink water. Verder vast ik dus op koffie, snoep, koek, toetjes, en alle andere ‘lekkers’.
 • Als de verleiding (te) groot word, vlucht dan weg zoals Jozef daar zo’n mooi voorbeeld van is als hij verleid word door de vrouw van zijn ‘baas’. Je zou
 • Radicale amputatie: ‘Als je oog je verleid, ruk het uit’ zegt de Bijbel. Stop met televisie kijken na een bepaald tijdstip. Spreek dat af. Haal internet van je telefoon. Zet een filter op je computer. Kom niet meer op plekken die je ‘gevaarlijk’ zijn. Etc.
 • Stop met onnodige afleiding, maar investeer in je relatie, gezin, God. Ga bordspellen doen, ga Bijbellezen. Kies voor die dingen die je als waardevol beschouwt, stop met die dingen die je als tijdsverlies beschouwt.
 • Stop met schuine grappen, loos gepraat, lichtzinnige tv programma’s, films, games, etc. Waarvan je weet dat ze niet passen in het Koninkrijk. Alles wat te maken heeft met geweld, overspel, leugens, is niet van God. Hierin zit ook de zogenaamde ‘glijdende schaal’. Kleine dingen die nog niet zo fout leken, leiden tot grotere dingen die ‘eigenlijk niet kunnen’ en die leiden uiteindelijk tot grote zonden. Zoals David die begon met thuisblijven terwijl hij mee had moeten gaan strijden, en eindigd in overspel en moord (podcast).
 • Stop met aan dingen toegeven als er verleiding komt, dan pas weet je wat verleiding is. Zoals Jezus dat ultiem heeft gedaan!
 • Je hebt geen recht op geluk, en zeker niet ten koste van anderen. Bedenk dat steeds weer en geniet van de dingen die je van God gekregen hebt (in plaats van te kijken naar wat je nie hebt). En ga naar de ‘God van de liefde’ in plaats van de god ‘liefde’.
 • Versterk je identiteit! Als eerste door je identiteit in Christus te vinden en niet in je werk, status, geld, etc. Zoek hier hulp bij als je merkt dat het een belangrijk thema is.
 • Plaats nieuwe gedachten terug voor de niet-helpende (oude) gedachten. Bijvoorbeeld: ‘Deze keer wel zal lukken om vrij te zijn. Zeggen niet alle verslaafden dat? Waarom ben ik nu zeker dat het wel zal lukken? Omdat mijn reden om vrij te zijn anders is. Deze keer doe ik het om de eer van God.’
 • Maak afspraken met jezelf, zoals:

– Ik ga niet internetten als ik alleen in de kamer ben – Als er een pop-up komt klik ik die meteen weg – Als ik in de verleiding kom bel ik een betrouwbare vriend op waar ik dit van te voren mee heb besproken – Enz…

 • Stop met het drinken van alcohol. Het drinken van alcohol kan libido-verhogend werken. Je wordt losser en je gedachten gaan vrijer hun gang. Met andere woorden: De lust kan worden versterkt en de zelf-controle (zelfbeheersing) is minder. Een grote kans om verleid te worden zonder deze goed te kunnen weerstaan.
 • Jan Pool geeft een mooi voorbeeld over de mus waar God voor zorgt. Ook al zorgt God zelfs voor de mussen, hij moet wel zelf op weg om zijn voedsel te gaan vinden. Hij kan niet met opengesperde bek wachten tot het naar binnen vliegt.. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen, zorg dat je elke dag bezig bent met wat er dan speelt en betrek God daarbij (zoals de Israelieten manna mochten verzamelen slechts voor die dag. Gods verlangen is die afhankelijke relatie met Hem). Tips: 1) doe wat je kunt 2) geef aan God wat je niet kunt. 3) blijf op God vertrouwen.6
 • Schrijf op, bespreek, wat de redenen zijn waarom je wilt stoppen. Net als bij bijvoorbeeld stoppen met roken zijn er redenen om door te gaan of weer te beginnen (hoe onwaar of onlogisch deze redeneringen ook kunnen zijn). Belangrijk is dan dat je kunt terugvallen op je redenen om te stoppen en dingen anders aan te pakken. Schrijf maar op hoe jij je gezin wilt beschermen, geen onderdeel wilt zijn van de seksindustrie, je op een andere manier met je emoties wilt omgaan. Onderstaande plaatje is een mooie reminder op momenten dat je vind dat er je onrecht word aangedaan; het was nooit tussen jou en hen, maar tussen jou en God. Doe het voor Hem!It never was between you and them.

Schermafbeelding_2013-06-04_om_13.56.54

.

Omgaan met terugval | Er zijn een aantal verschillende scenario’s betreffende terugval waar je attent op kunt zijn, omdat de kans op (een terugval) simpelweg aanwezig is. Bescherm jezelf hier dus tegen! Een voorbeeld is de ‘geleidelijke terugval’. Je geeft kleine beetjes toe en maakt jezelf wijs dat dit wel meevalt. Na een bepaalde periode merk je echter dat je weer net zo functioneert als voorheen. Een andere mogelijkheid is dat je na een korte strijd weer helemaal terug bent op het oude niveau van functioneren, en misschien nog wel verder. Het grootste risico hieraan is dat je denkt niet bij God terecht te kunnen, omdat deze je veroordeeld. Maar als eerste wil ik daarover zeggen dat we in Jezus vrij zijn van oordeel. Ten tweede kunnen we slechts echt vrij worden in Zijn aanwezigheid en kunnen we het zelfs niet zonder Zijn hulp. Daarom is het JUIST als het misgaat van het grootste belang dat jij naar God gaat. Iedereen valt op verschillende manieren. Het verschil maak je door niet te blijven liggen, maar Zijn hand te grijpen en weer op te krabbelen. Want, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, ‘Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.’ (Jesaja 57:15) Een ander risico is ruzie tussen man en vrouw waardoor er een blokkade ontstaat in intimiteit (waaronder seksualiteit). Voorkom ruzie, werk aan de relatie, maak het dezelfde dag goed. En bescherm jezelf als man. Een man reageert tenslotte op wat het oog ziet (zie verder praktische tips). Als je eenmaal een tijd vrij bent van seksuele banden (uit de vicieuze cirkel bent gestapt) kun je soms haast niet meer begrijpen waarom het zo lastig was om er uit te komen. (Daarom zeggen ze over ex-rokers ook dat deze het vervelendst zijn tegenover rokers qua benoemen risico’s en overhalen om te stoppen). Dat is een hoopgevend vooruitzicht om in gedachten te houden! Als laatste is het goed om te benoemend dat volharding een van de balngrijkste dingen is om terugval tegen te gaan en te blijven staan in vrijheid. Covey geeft daarover een mooie anekdote:

Het gaat Covey erom dat we begrijpen dat ons gedrag en met name het onderlinge gedrag dat we als mensen vertonen, niet gebaseerd moet zijn op allerlei tijdelijke zaken, maar op de universele, tijdloze principes die het menselijke gedrag sturen.

Covey vergelijkt het leven graag met het werken op een boerderij. Tijdens een opleiding of op ons werk, lukt het misschien soms nog wel om een examen of een deadline te halen door op het laatst éven door te halen, éven de schouders eronder te zetten. Maar, zegt Covey, zo werkt dat niet op een boerderij.

Je kunt niet het hele voorjaar en de hele zomer op je achterste zitten om vervolgens in september even door te halen om de oogst binnen te brengen. Zo werkt dat niet op een boerderij. En zo werkt het ook niet als je echt iets van je leven wilt maken. Persoonlijk, maar juist ook in onze relaties met andere mensen.

Net als op de boerderij hebben we te maken met natuurlijke grondregels, met Principes, zoals Covey dat noemt. Je moet eerst de grond bewerken, dan moet er gezaaid worden, dan is er mest, water en zonlicht nodig, we moeten het onkruid wieden en de plantjes blijven verzorgen. En als we dat een aantal maanden gewetensvol blijven doen, dan zullen we uiteindelijk resultaat zien. Deze natuurlijke principes gelden op een boerderij. Maar ze gelden ook in een huwelijk, in de opvoeding van onze kinderen en ook in het omgaan met andere mensen in een organisatie.7

Jesus rose out of the death, and we can’t even come out of our bed.. Keith Green

.

Ter afsluiting

Ik bedoel dit: leef volgens de Geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. (Galaten 5:16 16) Wat je ook doet, doe het tot eer van God. (1Kor. 10) Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen, aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle eeuwigheid, nu, en in alle eeuwigheid! Amen. (Judas 1:24-25)

.

Dit schrijven is slechts een artikel en daarmee verre van volledig. Toch heb ik belangrijke thema’s aan kunnen stippen en hoop ik dat het tot zegen mag zijn in je leven. Heb je nog vragen? Lees dan ook eens de andere delen of stuur ons een berichtje. 

.

Dit is het laatste deel van een 5-delige serie: lees terug

Omgaan met verleiding
Aanbevolen boek

.


Voetnoten:

1) Andersom is ook waar: Aanbod creeert vraag. Denk maar eens aan de iPhone bijvoorbeeld. Heb je alweer een nieuwe iPhone nodig? Nee, maar het feit dat er weer een nieuwe is, met meer mogelijkheden, is te verleidelijk. Dat geldt op het gebied van seks ook. Door het aanbod (bijvoorbeeld op internet) komen er klanten. Ik ben persoonlijk van mening dat beide strafbaar moeten worden gesteld (pooier en klant). Niet de prostituee daar die in bijna alle gevallen ooit op niet legale wijze en niet vanuit vrije wil het ‘vak’ is ingerold. 2) Je zou je naar aanleiding van het gedeelte uit Romeinen vragen kunnen stellen over de ‘vrije wil’. Want als je niet kunt kiezen uit je eigen natuur om je op God te gaan richten, daar heb je tenslotte Zijn Geest voor nodig, dan moet je dus eerst vervuld zijn voordat er een keuze te maken is. Met andere woorden: Om te kieze God te volgen heb je eerst Zijn Geest nodig. En eerlijk gezegd; is dat ook niet allemaal ons verhaal? Wie kan er zeggen dat Hij op een goede dag zelf besloten heeft god te gaan volgen omdat hij dat geheel zelf bedacht en uitgevoerd heeft? Dit is een bijzonder intrigerend thema waar ik later nog eens uitgebreider op terug ga komen. Voor nu wil ik het laten bij te zeggen dat er een samenhang is tussen Gods voorzienige uitverkiezing en de menselijke vrije wil. Je zou kunnen zeggen dat God er voor kiest ons een keuze te geven. Dat is niet in eerste instantie aan ons, maar in de keuze ligt wel onze volledige verantwoordelijkheid. Vanuit een andere kant belicht (materialisme) zou je kunnen zeggen; de mens heeft geen vrije wil, hij is slechts een optelling van verschillende (chemische) processen en invloeden. Toch beseffen we elke dag dat er keuzen gemaakt moeten worden en dat we daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Er is een geestelijke realiteit die we niet goed kunnen bevatten, waar we geen grip op hebben, maar waar we toch keuze en verantwoordelijkheid in hebben. Zoals gezegd, later meer. 3) Werkelijke vrijheid is als je niet beperkt bent tot de eigen wil, maar toegang hebt tot de wil van de maker van alles wat we bestaat en (nog) niet bestaat. Dit toept mogelijk wel de volgende vraag op: Kan iemand die zich niet laat leiden door de Geest dan geen ‘goed’ doen? Vanuit een algemene genade kan iedereen wel een keuze maken tussen goed en kwaad. En het is beschamend om te zeggen, maar soms lijken niet-gelovigen wel vaker ‘het goede te doen’ dan gelovigen. Toch kan (alleen) dit de Heer niet behagen. Hebr.11:6 zegt: Zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken. Tegelijkertijd weten we dat een geloof zonder daden geen echt geloof is. Als je niet leeft volgens de Geest ben je namelijk geen kind van God (Rom.8). Hieraan herken je dan de gelovige: aan zijn vrucht. Volgt hij zijn eigen wil of de wil van God. Lees ook eens dit artikel. Of met een quote: I think we must face the fact that there are differences between those who do and do not follow Jesus, regardless of their culture, chosen art form or profession. If there really isn’t any difference in your life and mine a final question must be asked: are you a Christian or simply a poser who likes what he or she gets out of pretending to be what you’re really not? – Glenn Kaiser 4) 24-05-2013, Christian Answers, http://www.christiananswers.net/dutch/q-eden/sexaddictiontips-nl.html

5)

6) 10-02-2012, Jan Pool, Vrij Zijn, http://www.youtube.com/watch?v=fuWK1SQw25s&list=PLlsXKWu7YxadzLtfSdBWQsxw2HFBLooRx 7) De ideeën van Stephen Covey over leiderschap, 2003, Uitgave: Mainpress BV, Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar

.


Gerelateerde links:

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

GRATIS boek 'Omgaan met verleiding'!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang gratis een digitaal boek (PDF).

We sturen je geen spam! We sturen je gegevens niet naar derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

Erwin de Ruiter

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

2 reacties op “Werkelijk vrij (5/5)”

 1. Ja meneer U schrijft het heel mooi U hebt een lieve vrouw ,3 mooie kinderen.

  Ik man van 62 jaar ben in mijn jeugd helaas zo psygisch beschadigd zodat ik helaas nooit in staat ben geweest een vrouw,meisje te trouwen ik had een enorm minderwaardigheidscomplex.
  Het mij veel pijn gedaan,maar helaas heb ik wel geslachtshormonen in mijn lichaam en ook nog geslachts driften, en toch leef ik 100% celibatair.
  Zou ik mij maar moeten laten castreren? leven als een blok beton lukt mij niet,ik mag ook geen sexuele gedachtens hebben,laat staan eerlijke porno zien.

  Als U zich nu in mijn rol moest zien (dus geen mooie Lilian aan je zijde) ,hoe zou U leven?

  Ik hoop dat U een eerlijk antwoord geeft,

  DANK U

 2. Allereerst hartelijk dank voor het lezen van het artikel en het plaatsen van uw reactie.
  Dan een reactie op uw vraag. Inderdaad is het artikel geschreven vanuit de veronderstelling van een relatie. Het is echter, denk ik, niet correct om dit te zien als een oplossing voor een seksverslaving. Zoals beschreven zitten daar andere en diepere mechanismen onder die gedrag in stand houden. Sterker nog, ik denk dat een huwelijk gevoelens van destructief recht kunnen versterken.

  Maar dit is niet waar uw vraag ten diepste over gaat. Uw vraag is, als ik zo vrij mag zijn die te vertalen, hoe u als ongehuwd man kunt omgaan met uw gevoelens van seksualiteit (tenzij uw reactie sarcastisch bedoeld is, maar daar ga ik niet van uit). Dit is inderdaad een lastige vraag. Ik geloof in een God van genade, vanuit die genade probeer ik te redeneren. En van daaruit weet ik dat u dit nooit zelf kunt. Toch hoor ik bij u een verlangen om te leven op een manier zoals God dat wil. U heeft de leiding van de Heilige Geest in uw leven nodig om dat te kunnen doen. Met andere woorden: Uit uzelf kunt u het niet, maar met God is alles mogelijk. Daarnaast geeft u aan beschadigd te zijn. Genezing, vergeving en bevrijding van banden is daarom essentieel. Heeft u iemand in uw omgeving/kerk waar u hiermee terecht kunt? Een pastoraal werker wellicht?

  Als laatste is er dan nog de vraag over: Wat is in mijn geval gezonde seksualiteit. Ik denk dat dit een oprechte en goede vraag is, waarop ik geen concreet antwoord heb. In mijn visie is seksualiteit mooi en van God gegeven binnen een (monogame en heteroseksuele) relatie. Maar zo denk ik ook over de relatie zelf. Dus als u geen relatie heeft, maar wel de gevoelens, hoe hier dan mee om te gaan? Ik kan een paar handreikingen doen die u misschien zullen helpen:
  – Breng alles in het licht; bespreek het met iemand die u vertrouwt en waarmee u hierover van gedachten kunt wisselen.
  – U heeft het over ‘eerlijke porno’. Ik denk dat dit niet bestaat. Het verkopen van je eigen lichaam is wat mij betreft uitbuiting en komt niet voort uit een evenwichtig en gezond zelfbeeld, laat staan Godsbeeld. Stop met het kijken van porno. Dit heeft u niet nodig om met uw gevoelens om te gaan.
  – Het vaak handelen naar seksuele gevoelens levert een versterking van het gevoel en de obsessieve gedachten op. Geef hieraan weerstand. Ook binnen een huwelijk is dit zo (en ook daar is er uitstel van bevrediging).
  – Zoek ook in seksualiteit naar Gods wil voor uw leven. Denk bijvoorbeeld
  eens aan het bekende ‘What Would Jesus Do (WWJD)’. Hoe zou Jezus handelen in deze situatie? Hoe kijkt Hij naar u?

  Samenvattend: Zoek hulp, zoek God, laat u leiden, keer altijd terug naar Hem want daar moet u zijn!

  Ik hoop dat dit een antwoord geeft op uw vraag.
  Godbless, Erwin

Geef een reactie