Ga naar de inhoud
Home » Alle berichten » Video » Het geheim van het heelal (Video)

Het geheim van het heelal (Video)

Steun ons Klik hier

Het geheim van het heelal: Ontdek het kosmologisch argument voor Gods bestaan!

Ik wilde al een tijdje op de website enkele van de beste argumenten voor het bestaan van God plaatsen. Liefst simpel uitgelegd. Nu heb ik dit gedaan in co-creatie met AI (Artificiële Intelligentie). De mogelijkheden met AI zijn inmiddels al ongekend en maakt de productie van een dergelijke video een stuk eenvoudiger. En daarom, zonder verder uitstel, bamberdedapammmmm:

Duik in de fascinerende wereld van het kosmologische argument en ontdek hoe het helpt te begrijpen dat er redelijke argumenten bestaan voor geloof in God! Bekijk hier de video:

Hierbij de integrale tekst, met hier en daar wat extra’s wat niet meer in de video is terecht gekomen:

Kosmologisch argument

Alles wat bestaat heeft een oorzaak, en het universum bestaat, dus het universum heeft een oorzaak. Die oorzaak moet buiten het universum liggen en wordt geïdentificeerd als God.

Vergelijkingen

Stel je voor dat je een rij dominostenen ziet. Wanneer je de eerste steen omduwt, valt de volgende ook om, en zo gaat het door totdat ze allemaal zijn omgevallen. Het universum werkt op een soortgelijke manier. Alles wat gebeurt, heeft een reden waarom het gebeurt, iets dat het heeft veroorzaakt. Net zoals de eerste dominosteen de rest laat omvallen, moet er ook iets zijn dat de allereerste gebeurtenis heeft veroorzaakt. Dat ‘iets’ noemen we God.

Stel je voor dat je een lange rij speelgoedauto’s ziet. Eén auto duwt de volgende auto en zo gaat het door. Er moet een eerste auto zijn die de andere auto’s begon te duwen. Die eerste auto is zoals God, die het universum in beweging heeft gezet.

Denk aan een verhaal dat iemand je vertelt. Elk verhaal heeft een begin, en er is iemand die het verhaal is begonnen. God is als de persoon die het verhaal van het universum is begonnen.

Argumenten voor het kosmologische argument:

 1. Alles in het universum heeft een begin. Wetenschappers hebben ontdekt dat het universum is ontstaan uit de oerknal. Daarom moet er iets of iemand zijn die de oerknal heeft veroorzaakt.
 2. Als er geen eerste oorzaak (God) zou zijn, zou er een oneindige reeks oorzaken zijn. Maar een oneindige reeks oorzaken is moeilijk voor te stellen, dus moet er een eerste oorzaak zijn.

Tegenargumenten:

1. Sommige mensen zeggen dat het universum altijd al heeft bestaan en dat er geen begin hoeft te zijn. Of dat er meerdere universums zijn die elkaar hebben veroorzaakt.

Reactie: Dit legt nog steeds niet uit waarom er überhaupt iets bestaat in plaats van niets. God, als de eerste oorzaak, biedt een verklaring voor het bestaan van het universum, ongeacht of het altijd heeft bestaan of dat er meerdere universums zijn.

2. Anderen zeggen dat wetenschappers misschien op een dag een natuurlijke verklaring zullen vinden voor het ontstaan van het universum, zonder dat er een God nodig is.

Reactie: Wetenschap en geloof elkaar hoeven elkaar niet uit te sluiten. God kan nog steeds de eerste oorzaak zijn en werken door middel van natuurlijke processen. Bovendien kan de vraag naar het ‘waarom’ van het universum, de betekenis en het doel ervan, alleen worden beantwoord door een hogere macht zoals God.

Wie hebben het kosmologisch argument gebruikt?

Er zijn veel theologen en filosofen die het kosmologische argument hebben ondersteund, bedacht of uitgedragen. Enkele van de belangrijkste zijn:

 1. Aristoteles (384-322 v.Chr.): De oude Griekse filosoof Aristoteles wordt vaak gezien als de eerste die een vorm van het kosmologische argument heeft geformuleerd. Hij introduceerde het idee van een “onbewogen beweger” die verantwoordelijk is voor het in beweging brengen van het universum.
 2. Thomas van Aquino (1225-1274): De middeleeuwse filosoof en theoloog Thomas van Aquino ontwikkelde het kosmologische argument verder in zijn beroemde “Vijf Wijzen” (Quinque Viae). Zijn argumenten voor het bestaan van God omvatten het argument van beweging, het argument van causaliteit en het argument van contingentie, allemaal gebaseerd op het idee van een eerste oorzaak of noodzakelijk wezen.
 3. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716): De Duitse filosoof en wiskundige Leibniz droeg bij aan het kosmologische argument met zijn “principe van voldoende reden”. Hij stelde dat alles wat bestaat een reden heeft om te bestaan en dat deze reden uiteindelijk gevonden kan worden in God als het noodzakelijke wezen.
 4. Samuel Clarke (1675-1729): Clarke was een Engelse filosoof en theoloog die het kosmologische argument verdedigde in zijn beroemde boek “A Demonstration of the Being and Attributes of God”. Hij benadrukte het idee dat alles wat bestaat afhankelijk is van iets anders en dat deze keten van afhankelijkheid uiteindelijk moet leiden tot een noodzakelijk en onafhankelijk wezen, namelijk God.
 5. William Lane Craig (1949-heden): Craig is een hedendaagse filosoof en christelijk apologeet die het kosmologische argument verdedigt, met name het zogenaamde Kalam-kosmologische argument. Dit argument stelt dat het universum een begin heeft en dat dit begin een oorzaak moet hebben, wat wijst op het bestaan van God.

Het kosmologische argument is in de loop van de geschiedenis door verschillende filosofen en theologen is aangepast, verfijnd en geïnterpreteerd. Hier zijn enkele voorbeelden van andere denkers en hun benaderingen van het kosmologische argument:

 1. Al-Farabi (872-950): Deze islamitische filosoof verdedigde het kosmologische argument op basis van de notie van causaliteit. Hij benadrukte dat er een noodzakelijk wezen moet zijn (in dit geval Allah) dat het bestaan van alle andere wezens mogelijk maakt.
 2. Al-Ghazali (1058-1111): Deze invloedrijke islamitische filosoof en theoloog ondersteunde ook het kosmologische argument. Hij betoogde dat de wereld niet eeuwig kan zijn en dat er een noodzakelijke oorzaak (Allah) moet zijn die het bestaan ervan verklaart.
 3. Avicenna (980-1037): Deze Perzische filosoof en polymath gebruikte het kosmologische argument om de noodzaak van een eerste oorzaak of noodzakelijk wezen te benadrukken. Hij betoogde dat de keten van afhankelijkheid in het universum niet oneindig kan zijn en dat er een onafhankelijk en noodzakelijk wezen (God) moet zijn dat alles in het universum mogelijk maakt.
 4. John Locke (1632-1704): De Engelse filosoof Locke steunde het kosmologische argument op basis van het idee van causaliteit en het principe van voldoende reden. Hij stelde dat er een noodzakelijk wezen moet zijn dat het bestaan van alle andere wezens mogelijk maakt.
 5. Immanuel Kant (1724-1804): Hoewel Kant kritisch was ten opzichte van het kosmologische argument, maakte hij er toch gebruik van in zijn werk “Kritiek van de Zuivere Rede”. Hij stelde dat het argument op zichzelf niet voldoende is om het bestaan van God te bewijzen, maar dat het in combinatie met andere argumenten, zoals het ontologische argument, overtuigender kan zijn.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van denkers die het kosmologische argument op verschillende manieren hebben benaderd. Het kosmologische argument is door de eeuwen heen geanalyseerd en aangepast door filosofen en theologen met verschillende culturele en religieuze achtergronden, wat heeft geleid tot diverse interpretaties en versies van het argument.

Conclusie

Vanuit een christelijk perspectief is het kosmologische argument een manier om te begrijpen dat God de Schepper is van het universum. In de Bijbel staat in Genesis 1:1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Dit betekent dat christenen geloven dat God verantwoordelijk is voor het ontstaan van het universum en alles wat erin bestaat. Hoewel sommige mensen tegenargumenten hebben, kunnen christenen dit argument gebruiken om hun geloof in God te onderbouwen en te versterken.

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

GRATIS boek 'Omgaan met verleiding'!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang gratis een digitaal boek (PDF).

We sturen je geen spam! We sturen je gegevens niet naar derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

Erwin de Ruiter

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

Geef een reactie