C.S. Lewis

Invloed op geloofsopvattingen

Quote: “Vraag veel hedendaagse christelijke denkers naar wie de meeste invloed heeft gehad op hun geloofsopvattingen, en ze zullen waarschijnlijk C.S. Lewis zeggen. Als je het C.S. Lewis had kunnen vragen zou hij G.K. Chesterton geantwoord hebben.” – Relevant Magazine

My First Chesterton

Een bijdrage van: Hans de Witte

Eigenlijk was ik niet eens zo’n traditionele christen. De ideeën en beelden die ik had bij het hoe en waarom van God en Jezus waren alleen wat algemeen, wat ongevormd. Alsof ik met een waarheid leefde die her en der wat blanco was. In mijn geval kunnen boeken dingen veranderen, maar het meest logische boek, de bijbel, was… tja, was wat te bekend om op dat moment veranderend te zijn.

Thuis en gelukkig zijn

Als mens hebben we de morele verplichting de medemens in nood te helpen, volgelingen van Jezus voorop. Het veilige ‘behouden wat we hebben’ past niet bij de uitdagende levensvisie van Jezus. Het vraagstuk is niet of we helpen en ook niet hoeveel hulp ingezet kan worden, maar hoe we er maximaal voor onze medemens kunnen zijn.

Een vraag over nog zoveel onbeantwoorde vragen

Bij tijd en wijle kritisch kijken naar de eigen overtuigingen is altijd goed: het brengt je tot een diepere en echtere betekenis van de overtuigingen die blijven, en het brengt overtuigingen die onvoldoende grond blijken te hebben aan het licht. Ik wilde wel dat meer christenen vaker vraagtekens zetten achter de eigen overtuigingen en dogma’s. Het is echter mogelijk de verkeerde vragen stellen.

Het ongelooflijke toeval van ons bestaan

Schermafbeelding 2015-10-03 om 19.38.05Ik stuitte gisteren op een interview met de Engelse hoogleraar Alice Roberts¹ met betrekking tot haar nieuwe boek Het ongelooflijke toeval van ons bestaan. Een boek met een dergelijke titel wekt direct mijn interesse op door het gebruik van het woord ‘toeval’ in plaats van meer voor de hand liggende termen als ‘onwaarschijnlijk’ of ‘bijzonder’. Toeval wil bij definitie zeggen: zonder bedoeling, terwijl die er wel lijkt te zijn.

Duisternis: het ontbreken van licht

Duisternis is niet het tegenovergestelde van licht, maar het is het ontbreken van licht. Vanuit deze gedachte kijkend naar Jezus, die het licht is, maakt mij duidelijk waarom liefde zoveel krachtiger is dan haat. Zegen sterker dan de vloek. De dood niet het einde, maar het begin. Het maakt duidelijk dat het kwaad niet het tegenwicht is van het goede, maar het ontbreken van het goede…

Doen alsof

Lewis betoogt dat er 2 soorten van ‘doen alsof’ zijn. Een slecht soort, dat in plaats komt van de werkelijkheid, zoals bij iemand die doet alsof hij je helpen zal in plaats van werkelijk te helpen. Maar je hebt ook een goed soort doen-alsof, dat een aanloop tot de werkelijkheid is…