Ga naar de inhoud
Home » Archieven voor Erwin de Ruiter » Pagina 13

Erwin de Ruiter

"De ene mens tracht zich uit te drukken in boeken, een ander in laarzen; beide falen waarschijnlijk." - G.K. Chesterton

Vier manieren om te reageren op porno

Kijken naar porno is verleidelijk en de verslavende effecten van het kijken naar porno zijn groot. Maar als je de Liefde persoonlijk hebt leren kennen gaat het niet langer over goed of fout, alle surrogaatliefde is simpelweg onnodig geworden. Waar de zon schijnt zal de duisternis als vanzelf verdwijnen.

Porno kijken, waarom niet.

Ik ben niet zo geïnteresseerd in de vraag of iets goed is of fout. Zeker op het gebied van seksualiteit is er vaak een ongezonde focus op hoe fout iets wel of niet is. Denk aan homoseksualiteit, prostitutie, transseksualiteit, seks buiten het huwelijk, porno kijken, noem het maar op.

Spreek, Heer, uw dienaar luistert

Het gebed van Thomas a Kempis: Het gaat mij er niet om dat Mozes tot me spreekt of een van de profeten; ik wil graag dat U spreekt, Heer, mijn God. U hebt al die profeten geïnspireerd en inzicht gegeven. U kunt mij alleen – zonder hen – het beste leren wat goed is; al die profeten kunnen immers ook niets zonder U.

PERSBERICHT | Omgaan met verleiding

Persbericht van het boek ‘Omgaan met verleiding’ van de hand van Erwin de Ruiter. Het boek komt per 01-10-2014 beschikbaar in de boekhandel en gaat over de verslavende werking van porno (en andere verleidingen). Lees meer..

Vakantiepoëzie

Vanmiddag terug gekomen van vakantie en vanavond al onderstaande ‘vakantiepoëzie’ met vrolijke noot ontvangen van mijn vakantiebuurman. Ik herken er mijn eigen vakantiebeleving in. Bij deze gedeeld met ieder die het wellicht ook herkent of mogelijk nog gaat krijgen.

Het verloren gewaande onderwijs van de apostelen

In 1873 wordt in Constantinopel, het tegenwoordige Istanbul, een geschift uit de eerste eeuw gevonden waarvan men het bestaan wel kende, maar wat eeuwenlang definitief verloren werd gewaand: de Didache, of het onderwijs van de apostelen. Het is een beetje alsof één dezer dagen de brief aan de gemeente van Laodicea gevonden zou worden, waarvan we ook weten dat die bestaan moet hebben, omdat Paulus dat aan de Kolossenzen schrijft (Kol.4:16).

Lees verder »Het verloren gewaande onderwijs van de apostelen

Omgaan met verleiding

Cover OMV SmallEen nieuw boek genaamd Omgaan met verleiding zal naar verwachting medio september in de schappen liggen. We willen je graag alvast op de hoogte brengen!

Het boek zal gaan over het omgaan met verleidingen, doorbreken van patronen en het gericht zijn op God. Hoe sneaky verleidingen kunnen zijn, hoe veel omvattend en gevaarlijk, wordt besproken aan de hand van het thema seksverslaving. Uitgangspunt van dit boek is dat als je verbonden wilt zijn met God, je niet moet, mag of kan veranderen, maar dat je simpelweg door deze relatie zal veranderen. Het is het logische gevolg van Zijn nabijheid en de wederkerige relatie. In die verandering zul je zien dat er patronen zijn die je willen vasthouden, zonden die prettig voelen en waarbij het geven van weerstand moeilijk is. Daarbij wil dit boek een gids zijn. Het is geschreven vanuit gedachten over herstel, eenheid en verlangen naar een leven dichter bij God.Lees verder »Omgaan met verleiding

Moeder God?

Dit artikel gaat over ons godsbeeld. Is God mannelijk of vrouwelijk? En wat heeft dit te maken met de relationele God?

Recensie de Didache | Indekerk.be / EVW

Afgelopen maandag, 23-06-2014, is onderstaande recensie geplaatst op indeberk.be (EVW):

(…) Ondanks de grote bekendheid van het werk in de eerste eeuwen, ging het boekwerk verloren. Christenen in latere tijden wisten enkel de naam van de Didaché nog te noemen, kenden enkele citaten van de kerkvaderen daaruit, maar hadden het document niet meer in handen. Door de vondst ervan in 1873 kreeg het weer bekendheid. Mensen kregen opnieuw kans om meer inzicht te krijgen in de vraag wat de eerste christenen onderwezen aan jong gelovigen?Lees verder »Recensie de Didache | Indekerk.be / EVW

Een bijzondere dag

Quote: ‘Het is een bijzondere dag wanneer we ophouden voor God te werken en beginnen met God te werken.’

Een zinvol leven

Quote: ‘Het dient nergens toe lang te willen leven, terwijl je je er niet druk om maakt of je ook goed leeft. …

Persbericht

Gorinchem, 2 april 2014

Het vergeten onderwijs van de apostelen opnieuw in het Nederlands uitgebracht

De leer der apostelen wordt kortweg ‘de leer’ of de Didache genoemd.

De Didache zoals die per 14 april 2014 in boekvorm beschikbaar komt, wordt uitgegeven doorStad op een berg’en is opnieuw vertaald door Arjan de Kok. Door de toevoeging van de originele Griekse tekst, de uitgebreide eindnoten met commentaren en Bijbelverwijzingen, maakt dit het boekje bijzonder geschikt voor studie van de vroege kerk en haar leer.Lees verder »Persbericht

Zijn vertegenwoordigers

Wij zijn Gods boodschapper. Brengen wij Hem geen imago schade toe? En brengen we sowieso wel Zijn boodschap voor deze wereld?

Kerk zonder gebouw

Deze blog gaat over waarom ik tegen de kerk aanloop, meer behoefte heb aan ontmoeting met gelovigen als ooit tevoren en wat kerk-zijn voor mij betekent.

God: Rechter of Vader?

Is God rechter of vader? Het gaat om meer dan alleen woorden. Het gaat om wie God in essentie is en voor ons wil zijn. Het geeft een andere kijk op de klassieke verzoeningsleer.

Do all you can

“Do all the good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as ever you can.”

Jezus leren kennen

Is de leer van Jezus Christus nog relevant aan het begin van de 21ste eeuw? Het antwoord op die vraag is bevestigend. Deze cursus is ontstaan uit de behoefte van mensen om meer over Jezus te weten komen. Wat leerde Hij nu precies? Wat is zijn betekenis voor de mensheid? In na-christelijk Europa is men daar niet meer zo zeker van. De meeste mensen stellen deze vragen zelfs niet meer. Het is hoog tijd dat daar verandering in komt.

1 Johannes 2:6

Een boodschap uit 1 Johannes 2 : 6 met NL ondertiteling (Uit een deel van een preek van Francis chan).

Frauderende zwendelaars

Quote: Het is eigenlijk vrij simpel. De Bijbel is vrij gemakkelijk te begrijpen. Maar wij christenen zijn een stelletje frauderende zwendelaars. We doen alsof we niet in staat zijn het te begrijpen omdat we beseffen dat zodra we het begrijpen we ook verplicht zijn om er naar te handelen.

Door Zijn bloed

God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn.

De graaf van Monte-Cristo

Je hebt veel te verliezen als je voor Jezus kiest. Het is kwetsbaar en moeilijk te overzien, maar het is het zo waard. De graaf van Monte-Cristo kan ons wat leren..

Alleen door het bloed

Er is redding en herstel door het bloed van Jezus. Zonder het bloed van Jezus is er geen herstel mogelijk, geen nieuw leven. Indringers staat niets in de weg om het leven te verzieken (letterlijk).

Doen alsof

Lewis betoogt dat er 2 soorten van ‘doen alsof’ zijn. Een slecht soort, dat in plaats komt van de werkelijkheid, zoals bij iemand die doet alsof hij je helpen zal in plaats van werkelijk te helpen. Maar je hebt ook een goed soort doen-alsof, dat een aanloop tot de werkelijkheid is…

Gevaren voor de kerk

De grootste gevaren voor de kerk van de twintigste eeuw zijn: religie zonder de Heilige Geest, hemel zonder hel, geloof zonder bekering, heil zonder Heiland en christendom zonder Christus.

Identiteit, relatie & seks (4/5)

Hoe vanuit een onbevestigde en ongewortelde identiteit ongezonde patronen kunnen ontstaan? Lees deel 4 van het artikel over de schadelijke gevolgen van seksverslaving, en hoe hiervan vrij te worden.

De invloed van porno (1/5)

Kijkwijzer_erotiekSeks is iets moois en gezonds. Ik denk dat de meeste mensen het daar wel over eens zijn. Vanuit een Bijbelse visie is seks passend en goed binnen een huwelijk. Het geeft verdieping en verbondenheid. Het maakt 2 mensen tot 1. Het leidt tot nageslacht waardoor geliefden ook in hun kinderen (bloedlijn) onlosmakelijk verbonden raken. En het is bovenal een praktische uiting van de liefde voor elkaar.
En hoewel de meeste christenen zullen bevestigen dat seks binnen een huwelijk hoort plaats te vinden blijkt er iets aan de hand te zijn. Veel mannen (maar ook vrouwen) kijken naar porno en komen hier moeilijk vanaf.1 In dit artikel wil ik ingaan op de verslavende effecten van het kijken naar porno.2
Lees verder »De invloed van porno (1/5)

Overgelaten aan begeerte

Waarom zou de grootst mogelijke straf zijn dat iemand zijn of haar zoetste dromen verwezenlijkt mag zien? Een artikel over zonde, verslaving, verlangens, vergeving en toewijding.